Je route als bestemming

John Sas – je route als bestemming


De pelgrimstocht (oftewel de Camino: letterljk ‘de weg’ ) naar Santiago de Compostela is een meer dan 1200 jaar oude wandeltocht van zo’n 820 km. De totale tocht, met de start in de Franse Pyreneeën, kost zo’n 6 weken. John loopt in ‘m in delen en heeft tot dusver drie delen gelopen in 2007, 2009 en 2011. Hij loopt de tocht met één van zijn beste vrienden. In 2008 liep hij een gedeelte van de Camino met zijn zoon. Het vierde deel, dit voorjaar, kon helaas vanwege ziekte van zijn vrouw niet doorgaan.
De Camino is een tocht die verbonden is aan de apostel Jacobus; zijn botten zijn begraven in de kerk van Santiago de Compostela. Zijn brief staat daarom tijdens de route voor John centraal.
Onderweg word je overal de weg gewezen aan de hand van de Jacobs schelp of het Jacobs kruis, wat meer een zwaard lijkt. Het verhaal gaat dat de tocht door een hoge Spaanse geestelijke bedacht werd als ‘marketingactie’, naast de pelgrimstochten naar Jeruzalem en Rome, en die werkte, want tot op de dag van vandaag lopen mensen van over de hele wereld naar Santiago.

Waar gaat de tocht over? En zoals John dan zelf steeds de brug maakt: waar gaat het leven over?

Op avontuur gaan
Verkennen
Ontmoeten
Vriendschap
Durven niet te weten
Horizontale en verticale spiritualiteit
Verlangen en rouw
Hoe kun je dit vervolgens integreren in je coachingspraktijk? En omgekeerd: dat wat je je coachees leert ook zelf (leren) leven?

In 2 uur tijd werden we door John meegenomen aan de hand van schitterende foto’s en boeiende verhalen, die zeer tot de verbeelding spraken. Van kwakende kikkers, broedende ooievaars, bijzonder lage regenbogen, hoge toppen, diepe dalen, bergdorpjes met klaprozen naar wijngaarden, uitgestrekte vergezichten, lopen in de mist, kastelen en middeleeuwse stadjes. En ook langs eetgelegenheden, kerken en herbergen met veelal stapelbedden om te overnachten en om daar mensen van allerlei nationaliteiten en achtergronden te ontmoeten. Ook op weg. Onderweg. En dan met elkaar te praten over de diepere dingen van het leven; hun weg, jouw weg, de weg (?). Bijzondere ontmoetingen, soms ook Heilige ontmoetingen. Met God.

Een van de ontroerende ontmoetingen was tussen John en zijn zoon, die mede door verkeerde schoenen al op de eerste dag enorme blaren opliep wat het lopen bijna onmogelijk maakte. Zijn zoon voelde John zijn irritatie hierover en ging een paar dagen later daarover het gesprek met hem aan. Dat zette alles even stil en werd vervolgens een bijzonder gesprek. Een gesprek waarin John de essentie verwoordde met: ‘Het gaat er uiteindelijk niet om hoe ver we komen, maar dat we samen het pad lopen’. Al nadenkend over het gesprek liepen zij daarna een tijd in stilte en diepe(re) verbondenheid verder. Vader en zoon. Samen op de Camino.

Later op de tocht wachtte hen een bijzondere verrassing; een uitnodiging om mee te genieten van het oogstfeest in Azofra. Zo’n bijzonder welkom dat je je gewoon één van hen voelde! Een andere verbinding werd gevonden in de traditie van pelgrims om steentjes mee te nemen en zo aan bepaalde mensen te denken. En deze vervolgens onderweg neer te leggen op paaltjes, stapeltjes of in cirkels. Denkend aan die ene persoon, die je zo een eind op je weg met je meenam.

Daar doorheen werd je eigen levensweg, je eigen tocht, geweven door drie keer (echt) stil te staan bij:

Welke tocht heb jij te starten?
Welke blaren behoeven jouw aandacht?
Welke plek krijgt verlangen en rouw in jouw leven?
Eén van de deelnemers zei achteraf heel treffend: ik heb het gevoel dat ik de wandeling zelf heb gelopen. En vooral de manier waarop – middels een zogenaamde inquiry – bij de vragen werd stil gestaan werd als ruimtegevend en inzichtgevend ervaren. Als een goed moment op je eigen levensweg.

Een kleine greep uit de vele levenslessen & bruggen die er geslagen werden tussen deze tocht en de onze:

Sta open en kijk wat de weg je brengt.
Je kunt het leven op verschillende manieren lopen. Het gaat om het lopen. Het zijn op de weg. De plek der moeite. Het worstelen. Het stretchen. Het onderzoeken.
Het gaat er niet om hoe ver je komt, maar dat je samen loopt.
Inspanningen hebben altijd nut; het brengt je ergens.
Het gaat er om in het hier & nu te zijn. Te lopen. Je te laten inspireren. Plannen te maken. Hulpbronnen aan te boren.
Slapen naast een zwaar snurkende Amerikaan. Kan, mag, het er zijn of ga je je ergeren en verlies je je rust? De zegen van God?
Kun je op grote hoogte zijn? En ook in het dal? waar het mistig is? En daar onderin er bovenuit stijgen?
Hoeveel draag je onderweg met je mee? Advies is 12-13 kg, maar er zijn ook mensen die 40 kg met zich mee sjouwen of beter gezegd: zeulen. Hoeveel bagage draag jij met je mee?
Rouw & verlangen zijn twee kanten van dezelfde medaille. Kun je dat er laten zijn? Het is pas lijden als we de weg gaan van verlies en rouw; kun je daarom stil staan bij wat je kwijt bent geraakt of wat je nooit zal krijgen? Het is een ware levenskunst om te kunnen zijn, te leven, met wat er is.
Verticale spiritualiteit is van binnen. Komt het (ook) naar buiten? Horizontale spiritualiteit is wat je aan anderen laat zien. Kun je daarin, zoals de mensen in Azorfa, aansluiten en een ander verwelkomen of moet de ander zich maar bij jou aansluiten?
Hoe reageer jij op de lakmoesproef: er gebeurd iets naars, iets wat je raakt. Heer, wilt U mij de kracht geven om te verhouden tot wat het leven aandient?
Je hoeft de Camino niet te lopen om zo te leven, te lopen. Het is een levensstijl. Zit jij aan het stuur, kun je richting geven, leven met wat er is en zich aandient?

Samenvattend: een authentiek, kwetsbaar, persoonlijk en inspirerend verhaal. Met een schat aan metaforen! En veel stof tot nadenken. Over je eigen (levens)weg. Als mens. Als coach. Vanuit de ontmoeting met elkaar.

‘Alles begint met verlangen!’

John Sas - begeleidingsdeskundige, onderzoeker, trainer, ondernemer, beleidsmaker, verhalenverteller, levenskunstenaar en Loper van de Weg

Ik begeleid individuen en teams in leer- en ontwikkeltrajecten. Ik help mensen hun kwaliteiten te gebruiken. Bewustwording van kwaliteiten en die inzetten - maakt je effectiever en dat leidt tot meer plezier en geluk.