Vraag en Aanbod van leden

Vraag en Aanbod:

Op deze pagina krijg je als lid de gelegenheid jouw vraag te stellen of iets op ons vakgebied aan te bieden.

Intervisiegroep zoekt nieuw deelnemers

In Amersfoort is een mooie intervisiegroep actief, vlak bij de binnenstad (met vrije parkeerruimte).

Door het stoppen van 2 deelnemers zijn er nu nog 5 deelnemers over (2 mannen, 3 vrouwen). We verwelkomen daarom graag nieuwe deelnemers.

Als jij nog een intervisiegroep zoekt ben je van harte welkom om kennis met ons te komen maken.

We hebben de volgende profielschets van onze deelnemers:

 • Je bent actief in het coachen of in het begeleiden; hebt een lopend bedrijf of coacht binnen een bedrijf;
 • We hanteren niet één vaste intervisie-methodiek; de facilitator van de casus van die dag (bij toerbeurt) kiest eigen methodiek;
 • We bespreken diverse thema’s; dus geen intervisie op gespecialiseerd coachonderwerp/ coachmethode;
 • Je respecteert de christelijke identiteit van de deelnemers; je hoeft zelf geen christen te zijn;
 • De eerste keer is kennismaking waarna de groep én jij besluit of dit de juiste groep voor je is; beiden hebben de mogelijkheid om af te zien van deelname in deze groep;

De eerstvolgende keer is donderdag 1 september '22 om 9.00 uur.

Contactgegevens bij belangstelling:

Rita Hunink-Sterken
E: rita@sterken.info T: 06 28176598

Christen zijn op je werk

Hoe belangrijk is ‘werk’ voor jou?
Landelijke Themazondag 6 november 2022
Voor alle kerken, parochies en gemeenten
Preekvoorbeelden en aanmelden: www.christenzijnopjewerk.nl
Op de hoogte blijven? Mail naar: info@encour.nl

Zie voor meer info: themadag christenzijnopjewerk2022

Aandacht voor IFnT

Laat ik me eerst even voorstellen: Ik ben Marrie Zuidweg en werk als coach/therapeut. Daarnaast zit ik ook in het team van IFnT in Nederland. Een paar jaar geleden sprak Pauline Skeates, de oprichtster van IFnT uit Nieuw Zeeland, tijdens een training over liefdevolle vriendelijkheid. Eén specifieke regel triggerde ons: “het is wetenschappelijk aangetoond dat mensen op DNA-niveau kunnen veranderen in een omgeving van liefdevolle vriendelijkheid”. Als christenen kennen we Degene die Liefdevolle Vriendelijkheid is! Hoe mooi zou het zijn om mensen in een setting bij elkaar te brengen waar ze bewust Gods aanwezigheid en Zijn wezen kunnen ervaren. Waar mensen geholpen worden om vrij te komen van innerlijke overtuigingen die hen in de weg staan om Hem diep in zichzelf te ontmoeten. En tijdens deze training ontstond het gezamenlijke verlangen om een retraite te organiseren; een weekend waarin dit verlangen vormgegeven wordt.

Binnen nu en 1,5 maand is het al zo ver: van 10-12 juni 2022 organiseren we de retraite “The power of loving kindness” in de Leilinden in Soest.

Nu is IFnT nog een vrij onbekende methode in Nederland. En het gaat ons er eigenlijk niet om om IFnT bekend te maken, als weer een nieuwe methode. Het is een leefstijl! Het is een manier om vriendelijk in je eigen hart te kijken, waardoor je erkenning kunt geven aan je innerlijke blokkades, angsten, overtuigingen, etc., die meestal een oorsprong hebben in wat je hebt meegemaakt als mens. Deze innerlijke overtuigingen houden ons vaak tegen om onze harten werkelijk te kunnen openen voor Gods goedheid, genade en liefde. Als die innerlijke overtuigingen worden 'ontmaskerd' door jezelf niet te veroordelen, maar nieuwsgierig, liefdevol, vriendelijk en 'compassionate' te zijn richting jezelf, kun je ze loslaten. Dan kun je Gods liefde en genade wel ontvangen en dus nog veel meer tot bloei komen. In Jezus hebben we alles al ontvangen, maar we zijn ons vaak niet bewust dat en hoe Hij al in ons aanwezig is. In ons hart! En juist daar gaat deze retraite over!

Het fijne is ook dat deze methode heel mooi toe te passen is als christen coach. Ik gebruik het persoonlijk heel veel wanneer ik werk met mensen in mijn praktijk.

Ook kun je ervoor kiezen om een basistraining in IFnT te volgen. De eerstvolgende zal plaatsvinden op 13 en 14 mei in Harderwijk door psychologe Esther Jansen

IFnT helpt je coachees om hun aandacht op het probleem te richten terwijl ze in het hier en nu blijven, op een vriendelijke manier, zonder oordeel over wat ze waarnemen. Als coach kun je met IFnT je coachee helpen zijn of haar aandacht te blijven richten op wat er naar voren komt. Zo krijgt wat er op de achtergrond aanwezig is ruimte om onder de aandacht te komen. Dit verbreedt de kijk op het probleem. Je coachee gaat meerdere en vaak nieuwe kanten zien. Met deze bredere kijk krijgen de hersenen de mogelijkheid om zich te reorganiseren. Dit heeft direct invloed op hoe een coachee zich voelt, denkt en gedraagt. Hij of zij krijgt nieuwe inzichten, ervaart minder stress en meer veerkracht. Er ontstaat blijvende verandering. IFnT baseert zich op neurowetenschappelijke inzichten naar het vermogen van onze hersenen om zichzelf blijvend te veranderen en naar interpersoonlijke neurobiologie gecombineerd met het christelijke geloof. Door de training te volgen krijg je een basis van IFnT mee die je kunt toepassen met in je werk.

Mocht je meer willen weten dan kun je kijken op www.ifnt.nl of stuur mij een mailtje.

Marrie Zuidweg info@essenziacoaching.nl

Aandacht voor Stichting Purple.

Purple investeert in kansarme vrouwen in India en geeft hen de kans een eigen onderneming te starten, waarmee ze voldoende inkomen genereren om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Wij willen dit doen door middel van het verstrekken van microgiften. Hiermee dragen we bij aan een kansrijke toekomst voor deze vrouwen en hun dochters, waarmee zij weer een positieve impact hebben op hun omgeving. Meer informatie over ons kan gevonden worden op onze website: www.purplemicrogift.org.

Businesscoaches

Vrouwen die in aanmerking komen voor een microgift worden begeleid door een Purple Businesscoach. De financiële steun is belangrijk, maar wij geloven dat investeren verder gaat. Willen we vrouwen daadwerkelijk helpen een succesvolle onderneming te starten, dan hebben zij ook begeleiding en educatie nodig.

Purple heeft nu één businesscoach in India, Rashmi. In de toekomst willen we meer businesscoaches gaan opleiden en inzetten, in elke regio waar wij werken één. Wij kiezen ervoor om alleen met vrouwelijke coaches te werken. Enerzijds omdat zij dichtbij de vrouwen die wij willen helpen staan. Anderzijds omdat we hiermee zelf ook banen creëren voor vrouwen en op deze manier in hen investeren.

Onze businesscoaches helpen kansarme vrouwen een kansrijke toekomst op te bouwen. Zij zijn daarom een belangrijke schakel in het werk van Purple!

 • Zij signaleren welke vrouwen een microgift het beste kunnen gebruiken
 • Zij helpen en coachen de vrouwen bij het aanvragen van een microgift, het schrijven van een businessplan en het opzetten van de boekhouding.
 • Zij zijn actief betrokken bij het opstarten van een onderneming en begeleiden de vrouwen tijdens de eerste drie ondernemersjaren.
 • Zij monitoren de voortgang van de vrouwen en hun onderneming, maken rapportages en brengen op basis daarvan advies aan ons uit.
 • Zij zijn betrokken bij het ontwikkelen en geven van diverse trainingen aan deze vrouwen

Vraag

Wij geloven dat we mogen delen vanuit de kansen en mogelijkheden die we zelf hebben gekregen. Daarom zijn we op zoek naar coaches die willen investeren in een businesscoach in India:

 • Lopende campagne - Op dit moment loopt er een campagne op onze website, zodat we Rashmi kunnen helpen aan een laptop en printer. Hiervoor is nog €851,- nodig. Wanneer dit bedrag bij elkaar is, kan zij beginnen met haar werk en kunnen we haar ook iets meer dan een maand van salaris voorzien. Er kan voor gekozen worden om een bedrag naar keuze aan deze campagne te doneren: https://purplemicrogift.org/campagne/rashmi/
 • Salariskosten - In 2022 willen we Rashmi 2 dagen in de week inhuren. De kosten hiervoor bedragen € 125,- per maand.

Vanaf 2023 verwachten we dat de werkzaamheden gaan toenemen en willen we haar uren gaan uitbreiden. Per extra dag komt er €62,50,- per maand bij. Ook willen we in de toekomst het aantal businesscoaches uitbreiden en ook hen een salaris bieden (€ 125,- per persoon per maand). Wij zijn daarom op zoek naar mensen die hieraan willen bijdragen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

  • een eenmalige bijdrage
  • een vast bedrag per maand
  • een percentage van de omzet/winst

 

Contact gezocht

Ik ben Fiona Kas en ik heb een praktijk als natuurdiëtist (orthomoleculair diëtist).

In mijn werk zie ik regelmatig cliënten die als alleengeboren tweeling (AT) of meerling (AM) geboren zijn. Dit kan een hele grote impact hebben op iemands leven. Zelf heb ik dit aan den lijve ondervonden en gelukkig heb ik met hulp van God en veel lieve mensen hier mijn weg in gevonden.

Ik voel een roeping om mensen hier in te kunnen ondersteunen. Veel van deze mensen ontwikkelen eetproblemen of hebben veel moeite om goed voor zichzelf te zorgen. Op het christelijke vlak is er nauwelijks hulp te vinden.

Wel is er meer aanbod op het gebied van andere spirituele ondersteuning, maar daar wil ik mijn cliënten liever niet naar verwijzen.

Graag kom ik in contact met coaches die dit fenomeen (misschien door persoonlijke ervaring) kennen en AT-ers begeleiden.

Ook als je interesse hebt in dit onderwerp of bij vragen mag je contact opnemen.  Hartelijke groet, Fiona Kas

W: www.fionakas-natuurdietist.nl
E: info@fionakas-natuurdietist.nl

Intervisiegroep starten

Beste VCC-collega’s,

Ik zoek collega's die in regio Gorinchem-Rotterdam-Utrecht-Breda samen een intervisiegroep willen vormgeven

Bij voorkeur ook met collega coaches die een LVSC registratie hebben (geen noodzaak). Ik ben benieuwd wie daarvoor in zijn.

Stuur me een mailtje met je telefoonnummer en ik bel je graag: thimo@kooimankonnekt.nl

Hartelijke groet,

Thimo Kooiman

Inter- en supervisie vraag

Mijn naam is Angelique Bakker en ik ben een startende coach. Om mijn dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen ben ik van mening dat intervisie en supervisie heel erg belangrijk is. Is er een intervisie/supervisie groep waar ik mij bij zou kunnen aansluiten? Ik woon en werk in de regio Rotterdam.

Met vriendelijke groet,

Angelique Bakker

T: 06-84044330

W: www.goldenjoinery.nl
E: info@goldenjoinery.nl