Bijeenkomst 16 november 2023

Verslag Christencoaches bijeenkomst 16 november 2023
Workshop van Maarten van Dijk (werkzaam bij Praktijk den Uijl) over (seksueel) misbruik.

Maarten begint na een inleiding met de vragen:
Waarom wil je hier vanmiddag zijn?
Waarom wil je hier vanmiddag niet zijn?
Iedereen krijgt de gelegenheid hier om de beurt antwoord op te geven. Daarna vroeg Maarten om voor je zelf na te gaan waarom je als eerste iets zei, of waarom pas veel later. Hij licht daarbij toe: Beschadigde mensen passen zich aan. Er is een voortdurende strijd
in hun hoofd :’ wat moet ik doen’
Vervolgens diepen we samen het woord trauma uit. Ieder mag iets roepen waar hij/zij bij denkt m.b.t. het woord trauma. Maarten legt uit dat het trauma niet persé de gebeurtenis is maar de gevolgen en effecten van de gebeurtenis.
Trauma = iets dat heel is gaat kapot —> splitsing
Maarten legt verder uit dat het trauma in de tijd moet worden geplaatst. Het trauma laat zich horen in code taal (brutaal, korte rokjes, tatoeages, verslaving, etc.) Maarten tekent uit hoe een persoon met een trauma gesplitst is in drie zelven:
Traumazelf
Overlevingszelf (en daderinprenting)
gezondzelf.
Het overlevingszeef wil geen contact hebben met het traumazelf. Het gezond zelf wil dit wel.
Maarten legt het begrip psychische dwarslaesie uit (kop zonder kip, hoofd en lichaam niet meer verbonden).
Maarten legt 1e seconde uit (= moment van misbruik) en wat er dan gebeurt.
Shock —> wegraken / overlevingsmechanisme —> seks/geweld —>kind af (een deel van jezelf is
geconfronteerd met wat voor volwassenen is)—> HELP!! (komt niet naar buiten omdat er een
korst omheen komt van schuld, schaamte en geheim).
Het kind splitst zich in Bevroren kind (bevriest in de leeftijd die je dan bent) en Spontane kind (is het meeste gezond gebleven, kan blij zijn en het leuk hebben).
Maarten plaatst verschillende stoelen in de ruimte die de volgende rollen representeren:
Kleine stoeltjes Bevroren kind en Spontane kind, grote stoelen ervoor Dader, Aanpasser, naast deze stoelen komen aan de zijkant ook nog de Interne getuige en de Externe getuige (allemaal met hun gezicht van de persoon waar het om gaat af) Er is continu een interne stoelendans.
Andere begrippen die aan de orde kwamen zijn: Het collectief ‘nee’ (zo erg was het niet, viel wel mee, heb je gezien hoe ze erbij zat, ze heeft het zelf uitgelokt) , Overal waar ‘macht’ (aanzien, status, macht of machtsongelijkheid) is, is er vaak een collectief nee, getuigezucht (zucht naar
getuigen, behoefte om het verhaal naar buiten te krijgen, gehoord willen worden.)
Over de dader zegt Maarten: het helpt om te bedenken dat de meeste daders mens zijn. Daders van nu zijn de slachtoffers van toen.
Maarten geeft een aantal boeken/schrijverstips:
Peter John Schouten – traumaseksualiteit
Peter A. Levine
Franz Ruppert
Er wordt afgesloten met de vraag wat kun je met dit thema als coach?
Advies: Blijf goed bij jezelf en adviseer de cliënt eventueel blijf hier (bij jou als coach), maar ga ook daar naar toe (een andere hulpverlener) als je merkt dat er meer nodig is.

Op de foto’s zien we het afscheid van Bas als bestuurslid en het verwelkomen van Barbara. Zij gaat het secretariaat voor de vereniging doen. Simon is herkozen als voorzitter.