Bijeenkomst 16 september 2016

Je bent coach en je gelooft, en dus?

Het literatuurlijstje van Meine:

Is God terug? Prof. Dr. A. d Beek
God zoekt de mens A.J.Heschel
Tussen geven en nemen I.B.Nagy
Geduld met God T. Halik
Angst voor de vrijheid E.Fromm
Grondvorm van angst Riemann
Adviseren E.Feltmann
Rondom regels Prof. O. Duintjer
Karakter en aanleg i.v.m. het ongeloof Prof. H.C.Rumke
De dynamiek van coachen W.Verhoeven

Ellen Sterkenburg schrijft: Terugblik op bijeenkomst met Meine Terwel

Meine daagde ons uit deze middag om uit onze “coach”schuilhoek te komen. Dat deed hij door indringende vragen te stellen bij (mogelijk) een aantal aannames als coach en zo weer even te gaan wankelen, te gaan twijfelen, het even niet te weten…..precies zoals onze coachees bij ons komen.

Verdwalen stimuleren, dat kan Meine goed. Zó nodig om te voorkomen dat we , als coach , het wel weten en liefst ook nog voor de ander. Dan staan we immers niet meer naast, maar boven de coachee, zijn we niet meer kwetsbaar, niet maar afhankelijk, maar alwetend en sturend.

Een van de kernvragen in zijn betoog was: Stel je de vragen die je de ander stelt ook aan je zelf en daaraan gekoppeld durf je dan even te verdwalen, even bang te zijn, even geen antwoorden te hebben? Durf je je zelf te vragen wat , in de ontmoeting met de ander of de Ander, je zelfbeeld, mensbeeld en Godsbeeld is en hoe dat gevormd is? Durf je als coach de bijbel eens anders te lezen? Mogen je eigen paradigma’s bevraagd en in twijfel getrokken worden en wat gebeurt er dan met je? Wat betekent dan geloven voor je?

Een van de kernopmerkingen was: De (verdwaalde ) mens zoekt God niet, maar God zoekt hem en vraagt steeds weer: Waar ben je?

Vragen stellen hoort bij ons beroep. Nu nog vragen stellen aan ons zelf, bijv.:

 • Lees jij je bijbel anders als Coach en hoe dan?
 • Bij het zoeken naar zingeving mag religie weer belangrijk zijn, vandaag . Gelukkig? (of onwetenschappelijk, niet methodisch, etc.?)
 • God verstaan? Is Zijn zwijgen niet vaak meer een werkelijkheid? En dan?
 • God vroeg Adam: Waar ben je? Durf jij als coach ook uit je eigen schuilplaats te komen, waar je je verbergt voor je eigen beschadigingen, wat verkeerd ging, angst en schaamte?
 • Zijn jouw waarheid en leidinggeven bepalend in je ontmoeting met de ander? Dienen zij jouw persoonlijke belangen of durf je uit je schuilplaats te komen en echt te zijn in die ontmoeting?
 • Zijn jouw Godsbeeld/mensbeeld een belemmering voor die echte ontmoeting? Heb je daar genoeg (geloofs)vertrouwen voor?
 • Heb jij je wakker laten kussen door Gods liefde (gez.487)? (Doornroosje)
 • Hoe kijk en luister jij en hoe lastig is dat om dat onbevooroordeeld te doen, bijv. als het nog belangrijk voor je is welk beeld de ander van jou heeft?
 • Durf je te twijfelen, het niet (meer) te weten, te wankelen?
 • Durf je je zelf af te vragen wie jij bent als mens, vanuit je context, vanuit je eigen geschiedenis en (mis) vorming (heb je door de contextuele bril (Nagy) naar je zelf gekeken?)
 • Durf je je af te vragen wat, als iemand in jouw ziel kijkt er dan gezien wordt? Mag dat van je?
 • Hoe werkt jouw geloof door in je houding naar anders gelovenden of anders denkenden?
 • Welke beroepsdeformaties heb je en waar heb je die voor nodig? Bijv. als je dankt bij het eten, of op een ander moment, ben je dan echt zo dankbaar?
 • Is ons Godsbeeld mede gevormd door projecties, m.a.w. zegt het meer over ons dan over God?
 • Heeft ons geloof de vorm van een soort “Verzekeringsmaatschappij” en wat als die teleurstelt?
 • Hoe pak jij de verantwoordelijkheid van je coachee af en waar heb jij dat voor jezelf voor nodig?
 • Welk vorm van advies is kenmerkend voor jouw bezig zijn? (monoparadigmatisch, polyparadigmatisch of metaparadigmatisch (je afvragend wat de normen en waarden zijn van de mens die voor je zit en hoe verhoudt dit zich tot jou zelf en je bezig zijn, juist ook als christen coach?)

Meine citeerde uit meerder boeken. Binnenkort zal hij een lijstje daarvan doorgeven, die dan op deze site gezet zullen worden.

Om te ondervinden wat het betekent als mens/coach te verdwalen, te klungelen en te twijfelen, werden we aangemoedigd een rondeel te schrijven. Een dichtkunst die vaste regels hanteert. En in dat gedicht iets weer te geven van wat het betekent een christen coach te zijn.

Deze middag was voor mij weer eens een bevestiging waarom ik lid ben van deze vereniging: Gestimuleerd worden te beseffen dat als ik zwak ben, Hij machtig is, als ik klein ben, Hij groot is, als ik onwetend ben, Hij alwetend is en alleen in afhankelijkheid van Hem ik coachend bezig mag en kan zijn. En….te blijven groeien, veranderen en ontwikkelen …. Net als de mensen die bij mij voor hulp komen.

Mijn Rondeelpoging (al klungelend, twijfelend, verdwalend in de veelheid van mijn gedachten)

Coachen doen we samen
Hij is erbij!
Wij zoeken, luisteren, kijken
Coachen doen we samen
Wij lopen naast elkaar
Zó ontdekken we aan elkaar een weg
Coachen doen we samen
Hij is erbij !
Vragend, vertellend, uitproberend, lerend
Met vallen en opstaan
Ontstaat er iets nieuws, Le Chaim!
Coachen doen we samen.

John Sas schrijft:

VCC 16 september – spreker: Meine ter Wel.
Thema: ‘Je bent coach en je gelooft, en dus?’

Voorgangers zijn tegenwoordig ‘coach.’
En dus … Heeft voor iedereen een andere benadering. ‘God mag weer.’
NRC roept op om ‘de kernwaarden van het christendom te benoemen.’
In 13 steden is momenteel de noodverordening uitgeroepen.
Vaak is het zwijgen van God meer merkzaam dan Zijn spreken.
In hoeverre is ‘jouw waarheid’ het criterium in coaching.
God roept: Adam waar ben je?
Vaak is ons Godsbeeld een verhindering om de ander onveroordeeld te ontmoeten en te leven vanuit vertrouwen.
Wij hebben het nodig on wakker gekust te worden.
Ons Godsbeeld is vaak vervormd door alle projecties die we op Hem loslaten.
Abraham Herschel: God zoekt de mens.
Hij schrijft dat niemand God zoekt. Wij mensen zoeken oplossingen.
Nieuwsgierig, onzeker en verlangend naar contact.
Belangrijk om vragen te stellen aan jezelf over woord en daad. Waar gaat het om?
Het gaat over ‘wat’ ben je, maar ‘wie’ ben je.
De Bijbel gaat over houdingsaspecten.
Vruchten van de Geest. Komen overeen met gewenste coachattitudes.
Je bent coach en christen. Hoe kijkt je omgeving naar jou?
Erich Fromm – Angst voor de vrijheid.
Ligt vaak in conformeren of een autoriteit nodig hebben.
Wees als coach helder over je eigen beweegredenen, in ieder geval naar jezelf.
Hoe vaak maken wij gebruik van ‘de autoriteit van de Heer?’
Stellige vrome overtuigingen slaan het gesprek dood.
Basisvormen van angst Riemann). Gegrond in doodsangst.
Angst voor
1) de vrijheid
2) de A/ander
3) Structuur -regels-
4) Ikzelf.

Ik heb mijzelf verstopt, want ik ben bang. Schuld en Schaamte.
Wij vinden het vaak moeilijker om onszelf te vergeven dan dat God ons vergeeft.

Welke gebeurtenissen bepalen het beeld dat je van jezelf hebt en wat je van God hebt.
God zegt: maak je van mij geen beeld. Dat bedoelde Hij niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk.
God is mij overkomen. Wij hebben een God nodig die bevrijdt.
Bevrijdt van alle beelden die we van Hem -of Haar- hebben.
Geloof is een sprong waarin je durft los te laten zonder te weten dat je wordt gevangen.
Durven te leven met het mysterie.
Onlosmakelijk verbonden met vertrouwen en trouw. Wanneer God met Zijn Geest in ons komt gaat het ‘als vanzelf.’
‘Visie en doel’ gaat uit van ‘daar en straks.’ In hoeverre zijn we dan verbonden met dat wat er al wel is?
1) Visie en doel 2) Realiteit 3) Opties 4) Acties. Centraal staat ‘bewustzijn.’
Drie vormen van advies – Edu Feltman. Mono-, Poly- en Metaparadigmatisch.
Welke paradigma’s gebruik ik, welke gebruikt de ander.
Bijvoorbeeld wat staat hoger: trouw of genieten.
De kunst van het verdwalen en vervolgens een weg vinden.
Opdracht: maak een rondeel. Regels 1, 4 en 7 zijn (ongeveer) aan elkaar gelijk en de regels 2 en 8.
Onderwerp: Coach in geloof en daad. Rondeau heeft 12, 13 regels. 1,7 en 12 of 13 gelijk en 2 en 8.
1 – Hoe kan ik zijn met wat er is
2 – Deo Volente
3 – En wanneer mijn Lotus weg zinkt in de modder
4 – Hoe kan ik zijn met wat er is
5 – Wanneer mijn rijkdom zo’n grote prijs vraagt
6 – De complexiteit mij overspoelt
7 – Hoe kan ik zijn met wat er is
8 – Deo Volente

_________________________________________

Rondeel van Eric Korsaan

mens en beeld van God
gelegenheid om te verschijnen
stof weg scheuren helen
mens van God
we zijn bevrijd en heel gemaakt
de Kwelgeest heeft verloren
beeld van God
gemaakt om te verschijnen.

__________________________________________

De Rondelen (Rondeels?) van Bram:

Als coach in woord en daad
overvalt mij verwondering en zoek ik naar raad
het is zo moeilijk om ‘Niet-te-weten’
als coach in woord en daad
om nooit de liefde te vergeten
mij als een stem van Hem te weten
als coach in woord en daad
overvalt mij verwondering en zoek ik zijn raad.
Tweede rondeel (lezen met ironische humor…)

Als coach in woord en daad
weet ik precies waar het om gaat
het goddelijk gevecht tegen het kwaad
is mijn taak als coach in woord en daad
waar anderen aan de oppervlakte krassen
weet ik de Waarheid toe te passen
dat is mijn taak als coach in woord en daad
want ik weet precies waar het om gaat.

——————————————————————————————–

Rondeel van Cees van den Berg

Iedere dag sta ik weer en val
heb dé Hulpe nodig voor ik kies
hoewel ik weet als ik het zelf moet doen: verlies
Iedere dag mijn Sterkte en Hulpe om te staan,
waar ik niet wil, maar wel mag gaan
en als christen wel weet dat de weg die mijn Hulpe gaat
Iedere dag te helpen die, die valt en weer staat
en zo dé Hulpe krijgt, waar ik als coach niet voor koos.

________________________________________________________

Rondeel van Jeanette Hogenbirk

Vertrouw op God in je luisteren en spreken.
Zie de ander vooral als schepping van Hem
niet zonder pijnen en kwalen als teken,
in steeds luisteren en spreken met Hem.
Kijk ook aandachtig naar de lichaamshouding
van hem of haar die hulp zoekt en kracht.
Dat toch Zijn Woord in luisteren en spreken
iets wakker maakt dat die ander verwacht.

________________________________________________________

Rondeel van Simon Compagnie

Ik ben christen en coach
Streef naar tijd, aandacht en rust
Laat jou en mijzelf tot recht komen
Ik mag Christus’ liefde laten zien:
Authentiek, oprecht en trouw
Eerlijk, spiegelend en betrokken
Als christen sta ik met jou
In liefdevolle verbinding!

__________________________________________________________

Rondeel van Jan van den Brink

God zegt: ‘Ik bén!’
en jij bent van waarde.
Ik vraag: ‘Wie ben jij?’

God zegt: ‘Ik ben er’
en vraagt: ‘Waar ben jij?’
Ik vraag: ‘Waar wil je naartoe?’

God zegt: Ik ben die Ik ben!’
en jij bent van waarde!