Bijeenkomst 16 september 2021

Gerrit Deurink - Verslavingen

Gerrit is 30 jaar hulpverlener. Geboren in Elburg. Opgegroeid in een orthodoxe bondskerk. Echtgenoot van Mirjam, vader en opa. Opgegroeid in de bijbelbelt en woont nu in Oost Groningen in Winschoten. Zijn vrouw komt uit Scheveningen.

Hij is pas op latere leeftijd tot geloof gekomen. Hij is er van overtuigd dat  geloof te maken heeft met keuzes. Zelf kiezen en een levend geloof. Hij heeft gewerkt in een evangelisch begeleidingscentrum maar verlangde om meer te doen. Heeft gewerkt in De Vijverberg als maatschappelijk werker. Zijn 1e stageplek was bij de Hoop. Dit was in eerste instantie voor 6 weken als vrijwilliger maar dit werd 4 jaar. Hij had hart voor de verslaafden. Ging werken in een inloopcentrum in Utrecht en ontdekte dat de hulpvraag complex is als een kluwen. Het is geen A, B, C of 1.2.3.

Na de Hoop kwam er een vraag van Remco en Eveline Jorritsma. Om te werken bij Vrijheid. God bevestigde dit. Bij Vrijheid sta je 24/7 uur paraat. De Spetze Hoeve ging in 2015 failliet. Na 15 jaar in een systeem kwamen ze weer op zichzelf te wonen. Als zoiets stopt is het een schok voor je systeem.

Daarna actief bij Gemeente Bartimeus in het evangelisatieteam. En actief in het pastoraat.
Een plek van de verslaafde mens. Mensen met ander gedrag, bijzonder gedrag. Het is moeilijk om een gemeente te vinden voor verslaafden. Nadat zijn werk failliet ging, ging hij werken als ZZP’er CHOG. Cliënten werden doorverwezen door het faillissement maar kwamen terug. De eerste vraag is: Waar laat je ze? Ik laat ze niet staan.

Uiteindelijk zijn er huizen gekocht er is nu 10fte personeel, ambulant, ggz, enzovoort.

Het eerste belangrijkste woord is: VERBINDING met mensen.
Om te weten wat er nou echt ten diepste gaande is in hun hart. Wat is er verstopt en verborgen.
Nu met Corona mis je verbinding, hoe verbind ik mij met de ander?
Prof Baart zegt in zijn presentatietheorie: Onbevangen kijken naar de mens. Loslaten en luisteren.
Relationeel werken. Voetballen, een race kijken.

Aansluiten – Temporiseren - Inventief werken - Niet verkokeren - Vasthouden

Wie is die mens? Geliefd, gewild, je mag er zijn. Los van gedrag en afkomst. Zie het goud. Zie en benoem het.
Valkuilen: voorbeeld uit de praktijk: De man komt niet uit bed (pas na 13 uur). Terwijl ik er speciaal kom voor hem. Bekend met een DSM score.  Hij zegt: ‘ik kan niets zonder mijn scootmobiel. Drie stappen dat is het. Ik drink.’
Mijn reactie: ‘Wat wil je? Je drinkt niet meer? Het lijkt dat je niet meer durft te dromen. Dit is een andere manier om naar jezelf te kijken. Hoe zou jij het willen, reëel. Mijn voorstel aan jou is om één week te komen logeren bij ons.’
Nu fiets hij, heeft een open blik en heeft de verslaving achter zich gelaten.

Wat je doet is grote dingen hanteerbaar maken. Stap voor stap. Zodat er succes kan zijn.

  • Aansluiten: WMO contact leggen. Na melding chaos en deur niet willen openen. Bied aan boodschappen te doen, ga in gesprek, wees onbevangen. Sluit aan bij de beleving van de ander.
  • Temporiseren: bij complexe problemen en bepaalde cliënten. wacht  niet nodeloos maar wacht tot de cliënt het gaat doen.
  • Niet verkokeren: Wees creatief, is er een buurvrouw, houdt iemand van voetbal? Post relatie verslaving. Maak een genogram: als idee. Het niet standaard gaan doen.
  • Vasthoudend zijn: instanties laten mensen op het kantoor komen (klinische setting). Een wachttijd van een half- tot driekwart jaar motiveert niet. De civil society is niet zoals de overheid dit zou willen. Het is niet logisch dat je dit doet. Schuldhulp, loopmaatje, geldnet. Daarnaast is de computer en internet lastig.

Wat helpt is verbinding maken en er zijn. Present zijn.

De 2e methodiek is ervaringsgerichte therapie.

Wat je aanvoelt bij de cliënt, geeft je in het gesprek terug. Sensitiviteit in Gods Geest. Sensitief  ervaren en leer wat je ermee kan doen. (Hempen instituut). Blijf in het HIER EN NU.

Sta een moment stil om tot verbinding te kunnen komen. Wees authentiek als hulpverlener.
Het systeem zorgt voor een onderbuikgevoel van angst.
Bijvoorbeeld bij schuldhulp: wij komen er niet uit. Spreken zij er samen over, vangen zij het samen op. Waar gaat het echt over, wat speelt er. Is er wrevel of weerstand tegen de schuldhulpverlening?

Denk buiten de referentiekaders, zoek oorzaak en probleem.

Gebruik de motivatiecirkel. Prochaska en DiClemente

Reactie: lichamelijke reactie’s.
Iets willen opgeven bijvoorbeeld verslaving.
De theorie is dat sexverslaving = een leegte “de lege ruimte theorie”.
Stoppen zorgt voor leegte: het feit dat je wilt stoppen legt de prefontale kwab stil, daardoor kun je geen gezonde keuzes maken.
Ik kan niet zonder sigaret/medicatie !

Als je uitgaat van het Poldermodel: kan- mag- doen. Iemand in zijn waarde laten. Laat iemand tot zichzelf komen. Leer hoe ze bedoeld zijn. Kunnen ze dit oppakken? Dit is afhankelijk van de frontale kwab. Ja/nee.  Help mensen verlangen naar reële doelen (bv. schrijver worden met dyslexie is lastig).

Verleiden door succesen te creëren.

Als je werkt ter wille van score lijsten. Contact met een persoon.

Bij de Belgische man was er eerst brievenbus contact, wonende in chaos. Doel vertrouwen en verbinding maken.Vraag of je iets bij kan dragen aan een menswaardig leven.

God heeft meer in petto, dit is steeds weer anders.

Gender problematiek.
Genderproblematiek bestaat. Veel jongeren maken hun probleem tot genderprobleem. Meisje zegt “ik ben geen meisje maar een jongen”. Er is een UMC programma niet goed niet fout. Zoeken naar dit besluit klinkt heel normaal. Je zet iemand stil.
Ik ben gewoon een meisje. Concreet is de vraag: “ben ik wie ik ben”? De oplossing is complex.

Hier gaat het om een omgebouwde man tot vrouw. En heeft moeite met vrouw zijn. Het is nu een populaire lijn. Wie ben ik? Snelle oplossingen. Veel jongeren verdwalen. Het is complex, het systeem faalt,  de omgeving ondersteunt slecht.

Wat is het probleem? De maatschappelijke omgeving.

Tegenwoordig kan alles. Wat nodig is: de cliënt liefdevol te corrigeren en op te vangen. Leer kinderen om te gaan met de verleidingen van gokken. IK doe het beter. Kijk wat het je opleverd. Neem deze rol op als hulpverlener aan en laat gezond gedrag zien. Geef deze boodschap af binnen het systeem.

Morrel niet aan het normaal. Dus: niet stelen.

Als iemand 5 jaar gebruikt is er 5 jaar nodig tot clean zijn.

Permanente uitgang- gewoonte aangeleerd (permanent)-drooggebruik zonder middelen en gewoonte vasthouden.- telleurstelling.-------teleurstelling- wanneer hij/zij niet door gaat is er een terugval. Motiveer opnieuw. Zo gaat stap 1 naar 2. Hoe vaker dezelfde stap 1-2 hoe moeilijker de volgende stap. Door naar 3-4.

Als het even niet lukt dan sta ik naast je. Motiveer ik je om verder te komen  en zorg ik dat je volhoudt. Bouw een systeem om jou. Naar de dealer. Heb je wat genomen dan help ik jou. Geef wat je over hebt maar aan mij. Demonische invalspoort. Als gemeente beweeg je mee.

Model gemeente. Wees duidelijk wat de kerk wel en niet is.

A= algemene dagelijkse leven

B= pastorale zorg kort 5 a 6x. Zelfontwikkeling. Kennis Gods woord, Stap: de kern van Gods woord.

C= Professionele zorg.(doorsturen). Soms ondersteuning in de kosten van professionele zorg kosten.

Wat je kunt doen is met mensen naar het spreekuur gaan. De gemeente is geen instelling voor hulp .

De verslaafde komt. Eerst zorgen voor A dan door naar alfa dorst/honger/praktisch. Wat is de helpende weg. De weg naar hulpverlening, sociale dienst.

Er is een onderscheid in pastoraat vrijwillig of opgeleid. Gedachte verschilt met kerk diaconie in de gevestigde kerk. Diaconie is simpel. Autorit a- naar b/ Sociaal fonds/diaconale taken.

Wat is algemene zorg? Geen nieuw model maar vanuit achtergrond vanuit onze gemeente.

Gemeente is geen professionele hulpverlener.

Essentie van de kerk : verbinding.

Hoe scheid je dit? Psycholoog/ psychiater?. Dit is geen rol van de gemeente/ gemeenschap/geen specialistische taken.

Naast de gemeente SLT. Stichting lifestyle training aanbieden. Telefoonnummer geven maar is niet gratis. Eventueel deel meebetalen vanuit de kerk.

Het thema van deze week in onze gemeente is SPRING LEVEND.

Diaconale taken passen niet in het ABC schema. Vrijblijvendheid is lastig.

Wij werken nu ongeveer 20 jaar met het ABC model.

De pastorale pet en nu?

A= algemeen dagelijks leven(alle gemeenteleden)

B= pastorale zorg kortdurend 5a 6x

C= professionele zorg

Je kunt meegaan naar het spreekuur maar de gemeente is geen hulpverlener.

De verslaafde komt binnen bij A (Alfa cursus) Hulp bij dorst honger en praktische hulp.

Bedenk wat helpend is.-- de weg naar hulpverlening--sociale dienst. Wees duidelijk wat je bent als kerk. Wat doe je wel en wat doe je niet. DUIDELIJKHEID.

ABCD methodiek = een verdien model met grenzen aan pastoraat en professional.

Het is afhankelijk van de doelen die je als kerk stelt.

Wat is het verschil van Coach en pastoraal medewerker.

Overlap: kijk in je gemeente er zijn geen vaste kaders voor. Coach vanuit de hulpvraag onbevooroordeeld. Pastoraal =  Gods woord is leidend. Benader gender vanuit een andere hoek Neutraal-- mag ik je benaderen? Verslavingszorg.--directief vanuit liefde. Heb je gebruikt wees toegankelijk en luister naar je onderbuik gevoel. Het moraal/denkwijze/woorden/ervaringen..

Onderscheid pastoraat: vrijwillig opgeleid.