Binnengaan in de wereld van het Woord

Bert Piet - Binnengaan in de wereld van het Woord

Bert Piet daagde ons op een aantal manieren uit. Hij gaf een uitgebreid beeld hoe het hebben van vaste ideéen over hoe 'het moet', onze ontwikkeling in de weg kan staan.

Bert deelde ervaringen en inzichten uit zijn eigen leven en liet zien hoe belangrijk zelfreflectie is. Met meer reflectie en mogelijk samen met een coach hadden sommige dingen in zijn leven sneller en beter op hun plaats kunnen komen.

Bert stelde dat Jezus Christus de ultieme coach is, die we mogen leren dienen. Het 'binnengaan in de wereld van het woord' is een leerproces waarover Madame Guyon (1648 - 1717) onderwees.

In haar boekje 'Het ervaren van de diepten van Jezus Christus' beschrijft zij deze contemplatieve benadering van gebed en de Bijbel.

Bert liet ons oefenen om á la Madame Guyon stil te worden met gedeelten uit de bijbel zodat ze een bijzondere manier tot ons gingen spreken.

(Bert heeft het deze middag niet genoemd, maar hoewel Jeanne Guyon zich er niet mee identificeerde, zien velen haar als een proponent van 'Quietism' uit de 17e eeuw. Dit is een contemplatieve benadering van gebed om in hartscontact met God te komen, We zouden dat in onze tijd als een oude Christelijke vorm van mindfulness zien.)

Tijdens het stil worden voor God in het woord, wat Bert noemt "het binnengaan in de wereld van het woord", laten we het Woord zelf tot ons spreken, in plaats van te interpreteren en analyseren vauit het hoofd. Daarbij hoort het stil worden voor en wachten op God.

Voor verschillenden van ons was dit, aan de reacties te horen, nieuw en bijzonder. Bert liet het aan de vaardigheid en het integratief vermogen van de verzamelde coaches over om deze opgedane kennis toe te passen in de coachpraktijk. Hij wilde vooral ons als coaches inspireren tot het zelf 'binnengaan'.

Deze middag paste daarmee heel mooi bij het jaarthema en bracht ons bij de eigen verantwoordelijkheid als christen coach om niet alleen in technieken en aanpakken te denken, maar vooral zelf open te zijn voor God.

Dit is de videosamenvatting van de bijeenkomst met Bert Piet, gemaakt door Pieter de Kruijf van InBeeld Coaching.

https://vimeo.com/160625471