Transactionele analyse

 Op 19 mei werden we door Drs. Ruth van der Vliet meegenomen in de wereld van Transactionele Analyse. Corine Vollbehr schreef er het volgende over.

Op vrijdag 19 mei was er weer een netwerkbijeenkomst van de VCC.
Er waren een flink aantal gasten en nieuwe leden aanwezig. Met zo’n 40 personen vormden we een flinke kring.

Ruth van der Vliet, coach en counselor uit Amersfoort èn lid van de vereniging, nam ons mee in de Transactionele Analyse (TA) en ging voortvarend te werk: stukjes van theorie werden vlot uitgelegd en meteen daarop volgde een oefening om te laten zien op welke manier dat toepasbaar is.
Ruth is zelf erg enthousiast over de handvatten die de TA te bieden heeft voor in coachingstrajecten en therapie. Het is een krachtig model om inzicht te krijgen in relaties.

Drie onderdelen komen aan de orde:

Ruth begin met de persoonlijkheidstheorie. Bepaalde gebeurtenissen in het hier en nu kunnen worden ingekleurd door ervaringen uit de jeugd.
In groepjes werden in een korte oefensessie met de cocktailprikker geprikt naar mooie gebeurtenissen in ieders jeugd en daarmee was voor iedereen duidelijk wat uitgelegd was. Daarna volgt een korte uitleg van de rollen als ouder, volwassene en kind. In een relatie, situatie of gesprek kun je denken, voelen en je gedragen als een van deze personen en het moet dan passend zijn in het hier en nu.

In de ouderrol zit een positief of zorgend aspect en een negatief, kritisch aspect. In de kindrol zit een gehoorzaam, aangepast kind, een rebels kind en het vrije speelse kind.

En weer werden de aanwezigen aan het werk gezet  om in groepjes een cirkel te kiezen en dat uit te werken in een egogram.
In verschillende situaties neem je andere rollen aan. Zo kun je als teamleider de hele dag de kritische ouderrol op je nemen en thuiskomen en lekker met je kinderen gaan dollen als het vrije kind.
Belangrijk dat je kunt kiezen voor je rol en in balans bent. Dat geeft een gevoel van tevredenheid.

Daarna gingen we aan de slag met het communicatiemodel en korte gesprekjes werden in groepjes geanalyseerd: prikkel- en responspijlen werden ingevuld in de schema’s met ouder-volwassene-en-kind bolletjes. Helder werd dat als pijlen in de communicatie gaan kruisen, dat je in de dramadriehoek verzeild raakt. Ook werd duidelijk dan onuitgesproken bedoelingen onder de vraag, de ander / de gesprekspartner duwt in een rol, waar die niet in wil. We oefenden met bestaande situaties met de rollen van een agressieve aanklager, een behulpzame en opofferende redder en het slachtoffer dat zichzelf naar beneden haalt. De dramadriehoek ontstaat door een verbinding, maar niet door een (gelijkwaardige) relatie.

Het is dan de kunst om de verbinding om te vormen naar de winnaarsdriehoek met een kwetsbaar persoon die zijn gevoelens durft te delen, een assertief persoon die niet oordelend een ik-boodschap verwoordt en met een helpend persoon die kan zorgen, begrijpen en helpen als het gevraagd wordt.
Voor het derde deel de ontwikkelingstheorie met handvatten om meer grip te krijgen op de drijvers en zinkers in de levensloop, was helaas geen tijd meer.

De opdrachten werden in de groepjes geanimeerd en enthousiast gedaan. Theorie en oefeningen in de groep wisselden elkaar vlot af.
Het was een levendige en actieve middag, waarin de lachsalvo’s niet ontbraken.
Kunstig hoe Ruth de Transactionele Analyse op deze vlotte manier weer levendig en praktisch op de kaart heeft gezet voor alle aanwezigen!

Corine Vollbehr

Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 21 september 2017 in Nijkerk. Binnenkort lees je meer informatie op deze site.