Coachen met geweldloze communicatie

Pieter de Kruijf  - Coachen met geweldloze communicatie

Welkom en inleiding John Sas
John leest het verhaal van Kaïn en Abel uit de Bijbel. Hij geeft aan, dat Kaïn de eerste mens is die geboren wordt uit zijn moeder. Hij werd jaloers op zijn broer, omdat zijn offer niet werd aangenomen. Hij had andere waarden aan het offer gegeven. Vervolgens vermoordt hij zijn broer. Hier ging een ontwikkeling aan vooraf.

Vraag: Wat maakt dat ik boos word in de communicatie: de interactie. ontevredenheid, ligt het buiten mijzelf? (Denkend aan het onderwerp geweldloze communicatie)
“Laat je verwonderen”. Wees ontvankelijk en heb een open mind. John spreekt een gebed uit.
John verwelkomt met name een aantal nieuwe mensen, waarna een rondje om te delen volgt.

André Supheert: Support coachingbureau legt zich toe op het opzetten van dagbesteding.Hij heeft een aantal opdrachten in het zuiden van het land. Hij vraagt gebed voor zijn in het werk het Limburgse gebied. Hij wil info delen.
ICAS.nl heeft coaches, counselors nodig in het noorden van het land.
Bram Flippo: Uitzending Groot Nieuws Radio, Heilige Huisjes, 21-09-2013, 21.45 u. ,interview met Bram over: Er is niks mis met het enneagram. Je kunt er door groeien in Gods Koninkrijk. In maart 2014 leidt Bram het onderwerp in bij VCC.
Jeannet Elders: heeft een nieuw product en zoekt een ingang bij UWV.
Bas: Setje associatiekaarten ontworpen voor coaching van technici. Uitgever: Thema.
algemene info van bestuur:

Op de tafels liggen folders om mee te nemen: Vind je coach op VCC.
Op de website van de VCC kun je als lid je profiel aanmaken of verbeteren om beter vindbaar te zijn.
Sietse Ketelaar is afwezig i.v.m. drukte rondom zijn eigen bedrijf. Daarnaast is de nieuwe leergang van zijn academie vandaag van start gegaan.
Het bestuur wordt mogelijk uitgebreid met Bram, Ton en/of Aafke. De volgende bijeenkomst komen we hier concreter op terug.

Workshop Pieter de Kruijf: Geweldloze communicatie.

Accent:

  • authenticiteit in het communiceren
  • uitdrukken van wat er echt in je leeft.

Geweldloos communiceren slaat naadloos aan op de christelijke Benedictijnse spiritualiteit. Het gaat om luisteren, reageren en jezelf authentiek laten zien. Het is van belang om geweldloos communiceren tot mijn eigen vertrekpunt te maken. Hoe krijgt het betekenis in mij?

Pieter geeft aan, dat geloof, de Bijbel en spiritualiteit direct verbonden zijn met zijn 'alledaags' bestaan. Hij leest Jesaja 45:5-8 voor: Het accent ligt op vers 8: Druppelt, hemelen, van boven en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil ontluike en zij daarbij gerechtigheid doe uitspruiten; Ik, de HERE, heb dit geschapen.

De droom van Pieter:

Bijtende, vastzittende situaties handvatten geven.
Uitzichtloosheid doorbreken en handen en voeten geven.
Vervolgens laat Pieter een lied horen van Acda en de Munnik: “Morgen ben ik weg.” (Te beluisteren op You tube). De mogelijke reacties van wat de man en de vrouw vindt, voelt, nodig heeft worden benoemd. Ze worden echter niet uitgesproken door de man,vrouw…

Voor man, vrouw kun je ook je relatie, je werk, je kerk, je familie invullen. Daar gelden dezelfde strubbelingen in relaties. Veelal is men niet in staat om de verlangens wakker te maken of op te schudden. Er zit een gapend gat tussen. Men ziet geen perspectief om dat wat er werkelijk leeft te benoemen of er bij te komen. Wat zijn onze vervulde en onvervulde behoeften en welk gedrag laat dit zien?

Opdracht:

Hoe zou ik reageren op de volgende situatie:
Je hebt gewerkt, je bent moe, je gaat pannenkoeken bakken, maar het meel is op, je gaat naar de winkel, het regent, een voorbijgaande bus rijdt door een plas en maakt je kletsnat.

Er wordt zeer divers gereageerd. Conclusie JIJ bent verantwoordelijk voor jouw reactie, niet de buschauffeur!

Pieter: De buschauffeur is de omstandigheid. Je reactie komt van jou. Jij hebt de verantwoordelijkheid voor je eigen reactie. We zijn voortdurend elkaars buschauffeur. We hebben steeds een keuze hoe te reageren.

van een deelnemer:

Viktor Frankl (Hij zat in het concentratiekamp in WOll) zei het zo:“Ieder moment had ik een keuze.”
De reacties zijn bij iedereen verschillend. Je kunt niemand de schuld geven. Je zult zelf moeten starten met veranderingen. De vraag is: Hoe doe ik dat, veranderen? Het is van belang om meer zicht op jezelf te krijgen. Wat is je verlangen? Wil je in verbinding komen met jezelf en met de ander, vraagt dat empathisch betrokken te zijn.

Opdracht: “Iedereen klaagt over mijn drankgebruik, maar niemand vraagt naar mijn dorst!”

Herken je het verlangen bij jezelf? Wat gaat er in je om? Wat leeft er in mijzelf? De opdracht is om na te denken over het commentaar wat je regelmatig krijgt en dat jij als verwijt ervaart. Waar voorziet dat gedrag van jou in? Aan welke behoefte is het gekoppeld? Uit de gesprekken blijkt dat de ander je spiegel is. Door te kijken, reflecteren kom je bij de diepere laag. Het is van belang om aan je omgeving aan te geven waar je verlangen ligt. Zich verbinden met de ander is in contact komen van wat er in mij leeft en met wat er in de ander leeft. Dat is elkaar ontmoeten. Het is het zichtbaar maken van jezelf. Twee subjecten ontmoeten elkaar!

Pieter geeft aan, dat het gebied van verlangen geen ja en nee kent, geen oordelen. Het is het gebied achter de oordelen.

Henri Nouwen heeft hier over geschreven: “Verlangens ontmoeten elkaar.”

PAUZE
Vervolg workshop Geweldloze communicatie.

Pieter stelt de vraag: Hoe voel je je? De woorden kwetsbaarheid, moed worden genoemd, maar ook transparantie. Het is van belang om bij jezelf te komen.

Brené Brown: “De kracht van kwetsbaarheid.” komt als boekentip en you-tube tip uit de zaal “Het gaat niet om winnen, maar om het gevecht aan te gaan.”

Opdracht: Je communiceert met het beeld van wat je van de ander hebt, vooral bij voor jou lastige personen. Je komt niet in contact met jezelf en de ander. Het beeld heb je zelf gemaakt. Je zorgt voor bevestiging. Wat kun je doen?

Dit worden “vijandbeelden” genoemd. De opdracht is een gebeurtenis te beschrijven waarbij iemand iets deed wat je op een vervelende manier raakte als een waarneming. Je hebt daar inmiddels een oordeel over. Het oordelen wordt het “jakhalscafé” genoemd. We maken zelf beelden van mensen waarnaar we gaan handelen. Het communiceren in beelden is gedachtevormend. Het is van belang om achter de beelden te willen komen om tot verbinding te komen met de ander. Als je je verbindt met het beeld er achter, heb je achter het beeld gekeken. De sleutel hierbij is veiligheid.

Het erkennen dat er oordelen zijn, brengt nog iets anders aan het licht. Vaak blijkt dat er een behoefte is. Daarnaast blijkt dat jou behoefte ook vaak de behoefte van de ander is. Het verhaal van Ruth en Boaz wordt genoemd: “Hij heeft het verlangen in mijn hart gezien” Wij kunnen er voor kiezen om de houding van Boaz te kiezen. Het willen is mededogen. In de bereidheid is God nodig. Als coach help je de coachée om in het vertrouwen eigen keuzes te maken. Je mag aan elkaar bevestigen wat je nodig hebt.

De opdracht dankbaarheid wordt meegegeven. Het gaat over dankbaarheid uiten hoe dat voor je is om te horen. Een kanttekening bij complimenten geven: Een compliment houdt ook een oordeel in.

Belangrijke items zijn:

Waarnemen
Gevoel
Verlangen
Actie
Voor alle gebieden geldt de spiegel, erkennen, bevestigen en verbinden.

Afsluiting

Wim Harrijvan bedankt Pieter voor de inspirerende workshop. Vervolgens spreekt hij een dankgebed uit over de middag en maaltijd.

Maaltijd

Tijdens de maaltijd vindt het netwerken plaats, het ontmoeten en de social talk.

Verder info is te vinden op de website van Pieter: www.inbeeldcoaching.nl