Bijeenkomst 20 mei 2022

Rita Hunink opent de bijeenkomst met het lezen van een enkel vers uit Psalm 139 en gebed.

  1. Een paar korte punten:
  • Aandacht gevraagd voor:

iFnT

iFnT  is een leefstijl; een manier om vriendelijk in je eigen hart te kijken, waardoor je erkenning kunt geven aan je innerlijke blokkades, angsten, overtuigingen, etc., die meestal een oorsprong hebben in wat je hebt meegemaakt als mens.

Stichting Purple

Purple investeert in kansarme vrouwen in India en geeft hen de kans een eigen onderneming te starten, waarmee ze voldoende inkomen genereren om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. 

Over beide onderwerpen is meer te vinden op de website onder ‘Vraag en Aanbod’.

  • Coaches die voor het eerst een bijeenkomst van VCC bezoeken, worden welkom geheten en ontvangen een boekje.
  • Speeddaten

Er is tijd om met  iemand die je nog niet zo goed kent wat uitgebreider in gesprek te gaan. Een mooi initiatief om elkaar beter te leren kennen. Hiervoor is overigens ook gelegenheid tijdens de wandeling die vooraf gaat aan elke bijeenkomst. Van harte aanbevolen!

  1. Lezing ‘Systeemdenken en Macht’ door Hans van de Veen.

Hans is begeleidingsdeskundige, trainer, coach en schrijver van het boek Zinvol Ontwikkelen – Leiderschap zonder hiërarchie’. ‘

Klik hier voor zijn hand-out

Hans neemt ons mee in de interessante wereld van organisatie- en teamontwikkeling aan de hand van de onderwerpen ‘Systeemdenken’ en ‘Macht’.

Systeemdenken

In een organisatie bestaan tegenstrijdige behoeften: stabiliteit en ontwikkeling. Stabiliteit vraagt om duidelijke routines, terwijl ontwikkeling alleen mogelijk is wanneer routines worden doorbroken.

Wil een organisatie groeien dan zal deze zich dienen te ontwikkelen; dit vraagt om het doorbreken van vaststaande  patronen. Dat is geen eenvoudige opgave, het vraagt om uit de comfortzone te stappen.

Denk aan de metafoor van de apenkooi en de banaan: het systeem creëert gedrag. Wil je dit gedrag veranderen dan biedt het systeem weerstand.

Gedragsverandering vraagt tijd. Huidig gedrag dient te worden vervangen door nieuw gedrag. Denk hierbij aan de metafoor van de gekookte kikker.

Mentale modellen zijn bepalend voor gedrag. Een blijvende gedragsverandering kan alleen plaatsvinden als mentale modellen worden aangepast.

Gedragsverandering vraagt om kritisch naar het heden te kijken, naar datgene wat er is en werkelijk te zien hoe het werkt. Het vraagt om te erkennen dat veranderen nodig is, het niet meer werkende los te laten en te kijken naar een passende vervolgstap. Hiervoor is het noodzakelijk om de plaats der moeite te betreden.

Is een organisatie zich van dit alles bewust dan is het mogelijk om de moeilijkste problemen op te lossen.

Macht en leiderschap

Volgens John Maxwell zijn er vijf verschillende niveaus op basis waarvan leiderschap plaatsvindt:

  1. positie
  2. permissie
  3. productie
  4. persoonlijke ontwikkeling
  5. persoonlijkheid

Op niveau 1 volgen mensen de leider omdat ze moeten (formele macht); op niveau 5 om wie de leider is en waar deze voor staat.

Op niveau 1 vervangt macht communicatie – “omdat ik het zeg”.

Macht en communicatie zijn nauw met elkaar verweven.

Sturen met macht gebeurt op basis van sancties; sturen met communicatie op basis van argumenten. Bij een effectieve communicatie is er minder macht nodig.

Goed leiderschap begint bij effectieve communicatie.

Al met al meer dan genoeg stof om verder over na te denken.

De bijeenkomst werd afgesloten met een maaltijd.