Coachen in tijden van transitie

Verslag Studiebijeenkomst op 21 november 2013 in de Schakel in Nijkerk.
We beginnen zoals gebruikelijk met een boeiend rondje 'vraag en aanbod, onder de 35 aanwezige coaches. Daarna bespreken we de begroting voor 2014. We bespreken de huidige financiele situatie, het voorstel voor contributieverlaging en het bedrag voor websiteonderhoud. Hierna wordt de begroting inclusief contributieverlaging bij acclematie goedgekeurd.

John Sas van Sasinerga gaat dan met ons aan de slag over 'Coachen in tijden van Transitie'.

Het bijbelgedeelte Habakuk 3:17 en verder is een goed begin van deze bijeenkomst , want er zullen grote veranderingen plaatsvinden en de vraag is hoe wij daarin staan als christencoach. Voelen wij ons bedreigd of zien wij kansen door naar God te blijven zien. John Sas geeft met behulp van een powerpoint presentatie van Stichting Vraagwijzer waar hij mee samenwerkt en een aantal verhelderende filmpjes (de WMO gestript) uitleg aan de komende veranderingen van verzorgingsstaat tot participatiemaatschappij. In de participatiestaat moeten professionals meer support gericht werken en mensen ondersteunen bij hun persoonlijk leiderschap en hun eigen kracht. De methdoiek van Vraagverheldering ( aan de keukentafel) maakt als methodiek daar een essentieel onderdeel van uit en laten wij daar als coaches nu ontzettend goed in zijn .

Een tweetal voorbeelden van een burennetwerk in Gouda dat door de PKN is ontwikkeld en een site zorgvoorelkaar die een soort marktplaats wil zijn om zorgaanbieders en zorgvragers bij elkaar te brengen In de discussie wordt gesproken over de “ kansen voor coaches” in jouw eigen stad of kerk. Wat kun jij bijdragen, zowel naar de professionals als de vrijwilligers toe?

Mogelijkheden :

  • trainen van zorgeams en vrijwilligers
  • coachen van wijkteams
  • samen werking zoeken met andere christelijke ZZp- ers in jouw stad
  • contact zoeken met de POH GGZ
  • bij de huisarts om je expertise als coach kenbaar te maken ten behoeve van doorverwijzing
  • inloopspreekuur starten om jouw praktijk zichtbaar te maken

Het laatste vers van Habakuk 3 tot slot: De Here Here is onze kracht en Hij doet ons treden op onze hoogten.

Als aanvulling kun je hier een artikel Sociale wijkteams in ontwikkeling downloaden.