Bijeenkomst 22 november 2019

Ontdek jouw Communicatiekracht met 7LIFE door Maroesja Brouwer

Lutske van Kammen deelt haar ervaringen van deze middag.

Op het moment dat ik de zaal binnenkwam bleek dat de ledenvergadering al een poos gaande was. Ik was te laat. Met mijn frustratie over mijn te strakke tijdsplanning van die dag, liep ik zo stil mogelijk de zaal binnen om een lege stoel te spotten en daar zo snel mogelijk heen te lopen. Al lopend naar ‘mijn’ stoel ving ik iets anders op. Ik voelde een beladen sfeer in de zaal, waardoor ik nog stiller werd. Toen ik ging zitten werd ik mij bewust van een bijzonder moment. Even rondkijkend, gezichten lezend en woorden opvangend verbond ik mij met wat er op dat moment speelde. De vertrouwensbreuk die het afgelopen jaar binnen het bestuur was ontstaan werd besproken. Boosheid, frustratie en verdriet werden geuit. Wat nog gezegd moest worden werd uitgesproken om daarna afscheid te kunnen nemen van een bestuurslid met jarenlange trouwe dienst. Een ander bestuurslid gaf aan in maart volgend jaar uit het bestuur te gaan en tijd te nemen om te rouwen en te verwerken. Daarna was er de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

Het was wel even een omschakeling naar de workshop van Maroesja. Maar voor mij ook een verademing. De bemoedigende manier waarop zij zich presenteerde en de krachtige boodschap van het communicatiemodel wat zij heeft ontwikkeld, bracht een enerverende energie in de zaal.

Persoonlijk ben ik zeer sfeer gevoelig en heb sterke behoefte aan heldere communicatie in persoonlijke contacten en in groepsprocessen. Aan deze behoefte werd voorzien. In de presentatie van de door Maroesja ontwikkelde 7Life model herkende ik mijn persoonlijk communicatiestijl. En ook van anderen binnen mijn netwerk. Uit de mini-persoonlijkheidstest kwam naar voren dat ik een doordenker ben, wat niet zoveel voorkomt bij vrouwen. Dat verraste mij wel en inspireerde mij om dat bewuster in te zetten in mijn leven en werk.

Daarbij gaf Maroesja een betoog van de kracht van het gesproken woord. Woorden zijn krachtig en hebben impact. Woorden kunnen scheppend zijn, maar ook afbreken. Gods Woord is daarbij een geweldige scheppende Kracht. Zo zijn woorden uitgesproken vanuit Bijbelse principes in de coachpraktijk effectief inzetbaar. Mensen hoeven niet te geloven of te (h)erkennen dat het uit de Bijbel komt. Het kan verpakt worden in het hedendaagse taalgebruik. Het heeft impact op mensenlevens en op kleine en grote organisaties.  Het openbaart de dingen die verborgen zijn en opgeruimd moeten worden. Het geeft nieuw leven en nieuw toekomstperspectief. Het is als licht dat doorbreekt op duistere plekken.  Als Christen Coaches dragen wij dat Licht in ons door de Heilige Geest en kunnen wij sprekend en handelend vanuit Bijbelse principes een geweldige positieve invloed uitoefenen in onze coachpraktijk en onze omgeving.

Al reflecterend zie ik ook weer een verbinding met de woorden die nog uitgesproken mochten worden tijdens de ledenvergadering. Woorden die ruimte gaven aan frustraties, boosheid en verdriet. Maar ook zicht gaven op een nieuw begin. Gods Licht mocht daar doorheen schijnen. Vergevende woorden kunnen mensen weer vrij zetten om een nieuwe start te maken. In een tijd van verlies en rouw kunnen woorden juist teveel zijn. Daar is lichaamstaal belangrijk, een arm om je heen of een zwijgend samenzijn.  Maar als die tijd rijp is, komt er plaats voor opbouwende woorden als een instrument voor een hoopvolle toekomst, een nieuw begin. Woorden met visie en daadkracht luiden een tijd in van vernieuwing en samenwerking voor het bestuur en de leden van VCC. Elk mag hierin zijn/haar eigen geluid laten klinken. Zo vormen wij als christencoaches een prachtig kleurrijk geheel en kunnen wij als een helder licht schijnen in een duistere wereld.

 

NB: Voor leden is de presentatie van Maroesja te downloaden (na inloggen).