Bijeenkomst 24 maart 2023

Verslag bijeenkomst Transactionele Analyse – 24 maart 2023

Leuke binnenkomer, Ben Visser (werkzaam bij de praktijk CCS Bennekom en docent CHE) had gekozen voor een andere opstelling. Overal stonden tafels met een kaart en een spel erop. Per tweetal gingen we de TA-theorie tijdens zijn presentatie verwerken met behulp van de door hem ontwikkelde TA-puzzel.

Hij begon zijn verhaal met een prikkelende openingsvraag: ‘Spaar je ook zegeltjes?’ We keken elkaar wat verrast aan, maar na zijn toelichting was het helder. Het ging over emotionele zegeltjes, positief en negatief, die je niet tussendoor inlevert maar opspaart en dan in één keer inlevert. Samen met de buurman/buurvrouw van deze middag gingen we met deze vraag aan de slag: ‘Welke zegeltjes spaar jij en hoe lever jij ze in?’

Ben Visser maakte er een boeiend, interactief programma van. Hij begon ermee onze voorkennis over Transactionele Analyse (TA) te activeren. Hij definieerde TA als het ‘analyseren van boodschappen van onszelf en de ander’. We kregen een handig A4tje waarin hij de belangrijkste onderwerpen van TA heeft opgenomen en toegelicht. Met begrippen als: strokes (gebeurtenissen/socialisatie), script, de bekende dramadriehoek en de minder bekende winnaarsdriehoek.

De centrale vraag die middag: hoe word ik een minnaar/winnaar? Hoe houd ik van mezelf en de ander? Wat ik mooi vond aan deze bijeenkomst was dat Ben regelmatig de vertaalslag maakte naar het christelijk geloof in dit TA-verhaal. Bijvoorbeeld bij de basisposities:

Ik niet oké

Jij oké

Ik oké

Jij niet oké

Ik niet oké

Jij niet oké

Ik oké

Jij oké

Ben benoemde daarbij dat het gaat over vragen als: Ben ik geliefd? Ben ik gezien? En hoe helpend het dan kan zijn om stil te staan bij een tekst als: ‘Ik ben een parel in Gods hand’. Mogen weten dat je oké bent voor God kan een bodem onder het leven van je coachee zijn of vormen.

Ook gaf hij aan dat al de egoposities voor de zondeval plussen waren. Na de zondeval kwamen de minnen erbij. We stonden aan de hand van de TA-puzzel en de theorie (zie PowerPoint, achter besloten deel bij presentaties sprekers ) stil bij:

 • Kritische ouder + & –
 • Voedende ouder + & –
 • Aangepaste kind + & –
 • Vrije kind + & –
 • Volwassen +

Vervolgens ging elk tweetal aan de slag met de vraag: ‘Hoe zijn deze stemmen aanwezig in je leven?’ Dat leverde verrassende nieuwe, soms kwetsbare, inzichten op. Daar bleef het niet bij, want we werden ook uitgedaagd om in actie te komen met de vraag: ‘Wat staat je te doen om bij de plussen uit te komen?’ Het idee hierachter is dat je je coachee ‘lerend heenzendt’. Dat je de coachee helpt in de volwassen+positie te stappen: iemand die reflecteert en vervolgens een besluit neemt over wat hij/zij ermee gaat doen => mening geven, conflict aangaan, stappen zetten, enz.

We speelden ook de dramadriehoek uit met de TA-puzzel. We stelden elkaar de volgende vragen:

 1. In welke rol (aanklager/slachtoffer/redder) ben je het meest op je gemak?
 2. Kun je daar een voorbeeld van geven?
 3. Kun je daar nog een voorbeeld van geven?
 4. Kun je daar nog een laatste voorbeeld van geven?

Op die manier zorg je ervoor dat mensen een hekel krijgen aan hun rol in de dramadriehoek en eruit willen en dan kun je de winnaarsdriehoek inbrengen en doorspreken.

Ook mooi was het nadenken over de grond waarop je staat. We bespraken in tweetallen vragen als:

 • Wat is mijn eigen grond?
 • Wil ik hierop staan?
 • Herbesluit: Wat staat mij te doen?

Ten slotte spraken we nog over de ‘Plek van moeite’. Meer info vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=dSYR8KBQ4YY. Bottomline: iedereen loopt schade op. Je hebt pijn (=leedfeit) en daarmee moet je (leren) omgaan. Of zoals Ben aangaf: ‘Lijden heb je herkennen en erkennen. Daarmee moet ik het uithouden’.

Verder kregen we ook een aantal handige tips & nieuwe inzichten mee tussen de bedrijven door, zoals:

 • Startvraag: ‘Wat is je verhaal?’ in plaats van ‘Wat is je probleem?’
 • Vraag tussendoor: ‘En nu?’
 • Wat staat er op het spel als we het bij het oude houden? Relatie/werk/geloof? Wil ik in het oude script blijven hangen?
 • Waarde van tussentijd: Actie => Tussentijd => Reactie. De tussentijd kan door coachees gebruikt worden om de vraag voor zichzelf beantwoord te krijgen: ‘Wat staat me nu te doen?’
 • En terugkomend op de zegeltjes: Intimiteit staat tegenover zegeltjes sparen. Als je geen zegeltjes spaart, zeg je als het ware: ‘Ik wil oprecht zijn naar jou’.

Hoe heb ik de middag ervaren? Voor LinkedIn maakte ik die avond een post. Die vat mijn ervaring, denk ik, wel mooi samen:

Marleen van der Hoeven, april 2023

Hieronder nog wat plaatjes van 1 Barbara die verslag doet van het standwerk in Veenendaal, 2 Simon onze voorzitter in actie en van 3&4 Ben die de workshop verzorgde: