Bijeenkomst 25 januari 2024

De bijeenkomst van 25 januari startte onze voorzitter  deze middag met een korte overdenking rondom de start van het nieuwe jaar. Er werd getoast en een leuke foto gemaakt. Samen kijken we (leergierig) vooruit hoe we door, voor en met elkaar verder kunnen groeien. Een ieder persoonlijk, in onze professie en gezamenlijk als vereniging.

Vandaag hebben we een interactieve bijeenkomst die werd begeleid door Simon Compagnie en Barbara Mentink-Langbroek.

Er zijn 5 mini workshops die gaan over reflectie. Elke workshop duurt 20 minuten waarbij 15 minuten zijn voor gesprek en de opdracht, 5 minuten om een ‘high light’ notitie te maken gevolgd door een korte pauze voordat naar de volgende workshop gegaan wordt.
Het starten met een gezamenlijk Lectio Divina wat elk lid individueel deed.
Dit ging over Lucas 19: 1-10 (Gesprek tussen Jezus en Zacheus)
Volgorde was het stuk lezen, erover mediteren, erover bidden en het beschouwen. (Wat zegt dit over mij).

Welke reflectie heb je doorlopen en wat is je vooruitblik is de eindvraag bij elke workshop.

Vervolgens gingen we in groepjes de volgende workshop langs:

1.Christen zijn aan de hand van Psalm 28-7

Hieruit kregen de volgende vragen aandacht:

In welk thema loop ij het risico over grenzen te gaan?

Waartegen zou jij bescherming nodig kunnen hebben?

Wat brengt deze Bijbeltekst jou als je je grenzen wilt beschermen?

  1. Coach zijn

Neem een lastige cliënt of coachee in gedachten.

Pak om de beuren een tweetal kaarten uit gedrag die schuren met deze cliënt en een tweetal kaarten uit verbinding die jij graag zou zien. Daarover gingen we in gesprek met elkaar.

  1. Vereniging zijn

Bekijk de kaarten met Quotes en pak er eentje die bij je aanslaat. Waarom passen deze kaarten bij jou als lid van de vereniging?

  1. Christencoach Vereniging

Pak een fotokaart die voor jou de samenvatting van vandaag vertelt.

Wat zegt je hart? (emotie)

Wat zegt je hoofd? (logica)

Wat zeggen je handen? (praktisch)

  1. Afronden met een reflectie – Rondeel

Daarin schrijf je de vijf persoonlijke high light op per workshop die uit de reflecties zijn ontstaan.

Op een vooraf afgesproken wijze ontstaat dan  je eigen Rondeel.

De rondelen werden daarna gedeeld. 

Jacques Rommelaar