Bijeenkomst 25 mei 2023

Verslag bijeenkomst 25 mei 2023

Met daarin de workshop: ‘IK + JIJ = WIJ’ over geweldloze communicatie door Corrie van Zwol.

Simon opende de bijeenkomst met een aantal mededelingen:

 • Barbara Mentink heeft aangegeven het secretariaat op zich te willen nemen. In de vergadering van november is ze verkiesbaar en kan dan officieel tot het bestuur van de VCC toetreden.
 • Bas zal dan stoppen met zijn bestuurswerk als algemeen lid. Daardoor ontstaat er een vacature. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, meld je dan bij het bestuur. Als algemeen bestuurslid heb je o.a. het regelen van sprekers in je portefeuille.
 • Begin 2024 bestaat de vereniging 15 jaar. Dat gaan we vieren op 12 oktober. Omdat voorbereidingen tijd kosten vraagt Simon nu alvast om een viertal leden die mee willen denken/werken in de organisatie van deze dag. 1 Lid, Hermien vd Veen, meld zich alvast hiervoor aan.

Daarna volgde een speeddate waarin we met onze buurvrouw of buurman aan de hand van een aantal vragen nader kennis konden maken. Dat werd zeer gewaardeerd.

Toen was de vloer voor Corrie.
Zij heeft sinds 2016 haar coaching praktijk. In eerste instantie alleen voor vrouwen, maar dat breidde uit naar relaties in de brede zin van het woord.

Corrie vertelde ons over gevoelens, behoeften, gedachten, gedrag, verwachtingen en grenzen. Dat zijn onderwerpen die een groot deel uit maken van de verschillende relaties die mensen met anderen hebben. Het zijn ook onderwerpen en thema's die wij als coaches veel tegenkomen in de coachgesprekken die wij met mensen hebben (als individu, samen of als groep). Tijdens de workshop nam Corrie ons mee in de wereld van communicatie en verbinding in relaties, waarbij ze de genoemde onderwerpen de revue liet passeren. Daarbij kwamen diverse werkvormen en spellen aan bod (zoals GROK, het Relatiespel, het Belemmeringenspel (uit het Inspiratiespel) en de gekleurde denkhoeden) om zowel persoonlijk mee aan de slag te gaan als in ons werk als coach.

Deze workshop liet goed zien dat Corrie houdt van werkvormen en dat zij deze op allerlei manieren door haar coaching gevlochten heeft.

Als eerste begon Corrie met de 6 niveaus van contact; verbeeld in onderstaand plaatje van Hanno Nieuwenhuis:

De 6 niveaus lopen van ‘in jezelf gekeerd zijn’ via ‘functioneel contact’, ‘koetjes en kalfjes’, ‘samen iets doen’, ‘spel’, naar ‘intimiteit’. Bij de laatste kun je een emotioneel contact aangaan: daar kun (en durf je) je echte ‘Ik’ te laten zien.

Als tweede onderdeel kregen we de opdracht om met onze buurvrouw/man een situatie uit te wisselen: geef van een recente gebeurtenis, waarbij het contact met de andere persoon niet lekker (ver)liep, een objectieve beschrijving.

Die beschrijving diende zo objectief mogelijk te zijn. We kregen een aantal handvatten:

 • Ik zie wat je doet
 • Ik hoor wat je zegt
 • Ik weet niet wat je denkt en/of voelt

Je merkt dat het lastig is om puur objectief te blijven, geneigd als we zijn om er ons gevoel in te leggen. Maar het lukte goed.

Het derde onderdeel bestond uit een onderdeel van het spel ‘Grok’ (Earth games), een kaartspel geweldloze communicatie dat woorden geeft aan gevoelens en behoeften en de communicatie verlevendigt. We konden uit een aantal kaarten de quasi gevoelens kiezen die we in de door ons objectief beschreven situatie herkenden en deze dan bespreken met onze gesprekspartner. We merkten dat het lastig is/kan zijn om alleen maar bij het gevoel te blijven. We zijn geneigd om het verder in te vullen.

Corrie gaf ons nog de tip om kleurstalen, zoals je die bij een bouwmarkt kunt halen, in de coaching gesprekken te gebruiken om de client te helpen om zijn/haar gevoel te omschrijven (Wat je nu voelt, welke kleur past daar bij?) Emoties zijn namelijk ook vaak opgebouwd, dus kun je aan de hand van de kleurnuances de vraag stellen: ‘Wat kwam er eerst? En daarna?’ Etc. tip: plak een kleurstaal op een A4 zodat de client naast de gekozen kleur kan schrijven. Bijvoorbeeld antwoord op de vragen: Wat was het gevoel daarbij? Wat was de behoefte? Wat had je kunnen doen om aan die behoefte te kunnen toekomen?

Quasi gevoelens zijn vaak werkwoorden (de ander heeft iets met jou gedaan) als: aangemoedigd, geamuseerd, gebruikt.
Tip: het boek: ‘Durf te leiden ’van Brené Brown waarin zij het o.a. heeft over ‘empathiemissers’:

 • Medelijden versus empathie
 • Paf staan en ontsteltenis
 • Van je voetstuk vallen
 • Blokkeren en tackelen
 • Handen uit de mouwen
 • Vergelijken en jou overtroeven.

Als vierde kwam het ‘Inspiratiespel van Peter Gerrickens op tafel en dan met name het onderdeel ‘belemmerende gedachten’.

We mochten weer het rondje langs de kaarten doen en deze keer die belemmerende gedachten noteren die bij onszelf speelden in de eerder genoemde objectief beschreven situatie.
Corrie verwees hierbij naar het boek ‘Grenzen’ van Cloud en Townsend en met name de zin: ‘Ongehoorzaam worden aan de ouderlijke stem’. Zoals bekend voedt de gedachte hoe we ons voelen (hierbij is een link met de vorige bijeenkomst over TA).

In onderdeel vijf mochten we aan de slag met onze eigen behoeften: Welke behoeften herken je m.b.t. de beschreven situatie? Ook hiervoor een rondje langs kaarten waarop diverse behoefte genoemd staan.

Als zesde stond Gedrag centraal: met welke gedragingen zou je behoefte vervuld worden m.b.t. de beschreven situatie? Ook deze mochten we noteren.

Achter gedrag gaat altijd wel een behoefte schuil; deze wordt alleen op een bijzondere wijze geuit.

Tip: het boek ‘Problemen laten bij wie ze horen’ van Gary Lundberg en Joyce Saunders-Lundberg. Begrijpend leren luisteren zonder meteen te helpen.

Als zevende en laatste stap kregen we een aantal tips voor geweldloze communicatie: op een prettige manier verwoorden wat je behoefte is en welke gedrag je zou willen zien.

 1. Observeer wat er gebeurt en beschrijf de situatie zonder te oordelen:
  Als ik zie…./ hoor…. / me bedenk dat….
 2. Benoem en druk je gevoelens uit (door een woord ui de lijst met gevoelens te kiezen):
  Dan voel ik me…
 3. Definieer jouw behoeften achter het gevoel (kijk in de lijst met gevoelens):
  omdat ik behoefte heb aan…/ ik zou willen dat… / zou je alsjeblief…?
 4. Formuleer en helder, positief en haalbaar verzoek aan de persoon waar je iets van verlangt:
  is het mogelijk om…? / ben je bereid om…? / zou je alsjeblieft…?
  NB: dit kan ook een verzoek aan jezelf zijn!

De Gekleurde Denkhoeden van De Bono werden als laatste genoemd: op de bij de kleur beschreven manier vertellen wat je voelt:

 • Rood : emotioneel denken
 • Wit: objectief, analytisch denken
 • Zwart: negatief kritisch denken
 • Geel: positief denken
 • Groen: creatief denken
 • Blauw: beschouwend en controlerende denken

Door hiervan gebruik te maken kun je elkaar over en weer helpen om op een andere manier te denken.

Ik vond het een heel inspirerende workshop waar wij als coaches zeker mee uit de voeten kunnen.

Gerjan sloot af met gebed en vroeg een zegen over het eten.