Bijeenkomst 26 november 2020

Werken met kaartspellen in coaching door Peter Gerrickens

De omschrijving van de workshop is al uitnodigend:
'In deze workshop ervaar je zelf wanneer en hoe je kaartspellen het beste kunt inzetten tijdens een coachingstraject'.
Ik vind het wel spannend, want zelf heb ik nooit eerder met kaarten gewerkt. Zal ik het (meteen) snappen en kunnen toepassen?


Bij binnenkomst zie ik de spellen al meteen staan: vier schitterend afgewerkt doosjes met kaarten. Het gevoelswaardenspel, het spel van verlangens, het kwaliteitenspel en het inspiratiespel.

 

Peter Gerrickens start in alle rust met de opbouw van zijn verhaal. Het kan, zo vertelt hij, erg zinvol zijn om een kaartspel te gebruiken tijdens een coachsessie omdat de cliënt actiever wordt betrokken en zich veiliger kan voelen. De kaarten zelf kunnen de cliënt helpen om woorden te vinden en verbanden tussen dingen te ontdekken.

 

Ook wij mogen, na de toelichting, direct beginnen. We starten met het gevoelswereldspel. Op verschillende kaartjes staan tal van emoties verwoord, op elk kaartje een andere emotie. Prettige gevoelens, gesymboliseerd door een zonnetje, maar ook onprettige gevoelens, gesymboliseerd door een wolkje. Verder zijn er kaartjes voor verschillende levensgebieden en zijn er kaartjes met afbeeldingen. Eén van de manieren waarop je met gevoelens kunt werken, is door de bewustwording van gevoelens en het aanbrengen van ordening in deze gevoelens. Daarmee gaan we aan de gang. We worden uitgedaagd om een afbeelding te kiezen die onze kijk op een ervaren probleem symboliseert. Welke gevoelens ervaar ik nu echt? Vaak hebben we het eerst over de negatieve gevoelens bij een situatie. Maar door ook de (mogelijke) positieve gevoelens te onderzoeken, is het mogelijk om meerdere dimensies in een situatie te ontdekken. Het is vaak niet één kleur. Ikzelf neem 'het omgaan met dit spel' als probleem. Het plaatje dat mijn gevoelens symboliseert, is er één waarop een wirwar van draden te zien is. Daarna zoek ik er kaartjes bij met gevoelens die ik herken. Onzekerheid. Faalangst. Dat is verhelderend! 

 

Het volgende doosje bevat het inspiratiespel. We worden uitgenodigd om naast het inspiratiespel ook het kwaliteitenspel te openen voor een nieuwe ervaring. We zoomen in op onze drijfveren. Iedereen ervaart soms belemmerende overtuigingen en de kaartjes helpen om inzicht te krijgen in welke belemmeringen je bij een situatie kunt ervaren. We starten met het bedenken van een situatie. Voor mij is de situatie opnieuw het toepassen van de kaartenspellen zelf. Door de suggesties van het spel herken ik snel mijn belemmerende gedachten:  'het lukt mij toch nooit' en 'ik weet niet hoe ik het moet aanpakken.' De kaartjes met deze gedachten leg ik in het midden. Links ervan leg ik de kaartjes neer die iets zeggen over mijn kwaliteiten die in gunstige omstandigheden zichtbaar zijn. Normaal houd ik bijvoorbeeld van avontuurlijk zijn, ben ik creatief en zelfverzekerd. Dat valt nu weg. Ook mijn kwaliteiten als spontaniteit, rust en enthousiasme worden door de belemmerende gedachten getemperd. Rechts van de belemmerende gedachten leg ik kaartjes neer met de vervormingen van mijn kwaliteiten in deze situatie. Ik herken mezelf in de woorden chaotisch, slordig en breedsprakig. En ook de woorden onzeker, ongedisciplineerd en afwezig herken ik bij mezelf in deze situatie. Door het zo geordend op tafel te leggen, is het inzichtelijk geworden wat deze situatie met me doet. Dat biedt weer mogelijkheden om erover in gesprek te gaan.  

 

Maar we zijn nog niet klaar voor vandaag. We krijgen nóg een ervaring. Daarvoor wordt het doosje met het spel van verlangens geopend. Het doel van het spel is om orde te scheppen in de eigen behoeften en verlangens. Op de kaartjes lees ik voorbeelden van behoeften, zoals slapen, rust, een gezond lichaam en 'eten, drinken en kleding'. Wanneer je de kaartjes hebt gekozen die corresponderen met jouw behoeften, kun je aanvullend kaartjes pakken die de 'effecten op het gedrag' benoemen. Welk effect heeft het op jouw gedag als bepaalde behoeften niet of niet volledig worden vervuld? Ook dit spel geeft inzicht en leidt bij mij direct tot een heel leuk vraaggesprek.

 

Na afloop ben ik tevreden. Het gaat wel lukken om met kaarten te werken. We leren dat er inmiddels tal van spelvarianten gemaakt zijn, waar we er vanmiddag slechts vier van hebben uitgeprobeerd. Interessant! Vanmiddag was het in ieder geval een mooie ervaring; we hebben een leerzame en inspirerende middag gehad.

 

Marcel van der Waard 

Dordrecht 

NB: Voor leden is de presentatie van Peter te downloaden (na inloggen).