Bijeenkomst 26 september 2019

Marga Haas - Wat is christelijke mystiek en wat betekent dit in je werk als christencoach?

Tijdens de bijeenkomst gaven twee mensen aan een verslag te willen aanleveren over deze bijeenkomst. Daar zijn we blij mee.

Hendrik Hospes (een van onze gasten die middag) schrijft hierover:
Het was mijn eerste keer dat ik bij een bijeenkomst van de VCC was. Ik werd aangenaam verrast door een prachtige lezing en interactieve workshop van Marga Haas over een niet gemakkelijk onderwerp als "Mystiek". Mystiek gaat over hoe je God kunt ervaren door rust in jezelf te zoeken. Mystiek is het oefenen vanuit het kijken vanuit het perspectief van God. Marga gaf in haar lezing de verbinding die mystiek heeft weer met Verstand, Perspectief hoe je de werkelijkheid waarneemt, de Weg naar binnen en naar buiten toe en het Lijden. God is een "rustbed" en we worden steeds uitgenodigd om op dat rustpunt terug te keren. In haar lezing maakte Marga ons bewust dat God in alles zit. Ik heb de lezing als zeer inspirerend ervaren en dor de lezing werd ik mij meer bewust van de urgentie dat God zich niet laat vinden in de dagelijkse hectiek maar op momenten dat we ons even terugtrekken. Fijn was het om in kleine groepjes een casus met elkaar te bespreken waardoor ik ook andere leden van VCC beter heb mogen leren kennen. Groet Hendrik

Ons lid Heleen Verboom schijft er het volgende over: Marga Haas vertelt dat ze zich vooral bezig houdt met Stilte.
Haar opdracht voor vanmiddag is: Kijk of er iets in jou resoneert. Wat is nu mystiek?
Zonder de waarheid in pacht te hebben, is het in stilte de weg gaan naar de ziel.
Waar verstand en denken even mogen stil zijn, en de ziel mag spreken.
Als we kijken naar Jezus, dan zien we bij Hem:
Het denken, hoe Hij de dingen bekijkt, Hij gaat van binnen naar buiten (zoekt telkens de rust en stilte op) en zijn lijden, Hij doet het met hart en ziel en het is geen weg van verstand. Met verstand kan je er niet in. Het is het ervaren van God, in de sfeer van God en Zijn Koninkrijk.
Jezus gebruikt in Zijn spreken graag de Paradox omdat het met taal niet te vatten is.
De kracht van God in ons bestaan kunnen we niet pakken, niet zien, het is niet helemaal te beredeneren. Het wordt ons geschonken en opent onze ogen: Je hebt de ziel nodig om Gods rijkheid te vinden. Net als psalm 62: Mijn ziel is stil tot God. Bij het koninkrijk Gods gaat de blik naar binnen. Hij kijkt met een diepere dimensie naar ons bestaan.
Jezus zoekt telkens de rust op als hij gewerkt heeft. Na de wonderlijke spijziging etc.
Net als Jezus van binnen naar buiten en weer naar binnen, daartoe worden wij uitgenodigd.
Mystiek is je afsluiten van de ogen en de lippen, je richt je naar binnen naar je innerlijke ruimte.
Als ik in het centrum van mijn bestaan blijf, dan ben ik geestelijk onvolwassen. Als ik kijk vanuit mijn ziel, vanuit Gods perspectief, is dat bevrijdend en onder de golven van het bestaan, zit een laag die samenhangt.
Naar binnen toe, gaat niet vanzelf. Eerst hoor je nog alles waar je geest mee bezig is. Alle to do’s. Dat is niet erg. Neem het waar en ga weer terug. Als je je ogen sluit leer je je onrust zien. Door afgestemd te zijn op Hem en Zijn licht over wat zich aandient, krijg je rust.

Er waren vragen: en de Heilige Geest dan? Mag Hij in jou ontmoeten?
Vind ik daar God of mijzelf? In de ziel is de heilige plaats waar God de mens ontmoet. Mag Hij jou daar ontmoeten?
Mensen die voor coaching komen hebben vaak iets op te ruimen. Zij gaan van buiten naar binnen. Dit verhaal gaat over iedereen
Marga gaf ons de oefening met elkaar te praten over hoe we crises in ons eigen leven hebben meegemaakt. Wat en wie ons daarbij geholpen heeft? Hoe beïnvloedt je eigen lijden jou in je werk als coach. Vooral mildheid en empathie kwamen naar voren.
Daarna had Marga nog een mooi muziekstuk van Buxterhoede Membre Jesu Nosti met schilderwerken van Janpeter Muilwijk, over het lijden van Jezus. Zijn wonden bracht ons genezing mbt het lijden wat wij mee maken met het lijden in onze coachpraktijken.

Kortom: Ik ervaarde het zelf als een mooie diepzinnige middag, waar ik uitgenodigd werd God te ontmoeten in mijn ziel. En met coachen moet ik eerst de rust in mijzelf hebben voor ik mij kan open stellen, het mooiste is afgestemd zijn. Heleen Verboom