Bijeenkomst 28 mei 2021

Johan van Vugt – Pastoraat en Coaching

Vandaag opent onze secretaris Rita Hunink-Sterken de bijeenkomst met het lezen van een gedeelte uit Ef 4: 17 – 24.
Rita benadrukt het element omkeren (Grieks-metanoia). Vandaag is Johan van Vugt onze inleider. Hij is psycholoog, coach, mediator en anno 2021 predikant. Hij is ervaringsdeskundig als het gaat om zowel pastor als coach zijn.
[Zijn presentatie kun je als lid (wel eerst inloggen) downloaden ]

Dat komt in alle toonaarden naar voren. Via Ellis (RET), Socratisch coachen, Freud en Jung komen we aan bij de Vork. Johan hanteert zelf graag dit vorkmodel van Rudy Vandamme (RV) waarin tussen cliënt en coach vier sporen aan bod komen:

 • Zelfsturing – hoe kom je en blijf je in beweging; zelfonderzoek doen en patronen herkennen
 • Project – loopt van intake tot evaluatie. Hier zit de coachvraag.
 • Identiteit – RV stelt: iedere ontwikkeling is ten diepste een identiteitsontwikkeling
 • Grotere geheel – dit kan lopen van gezin, kerk naar de wereld. Jij in het grotere geheel en omgekeerd hoe word jij beïnvloed door het grotere geheel. Stephen Covey past hier met de vraag: wat wordt er over jou gezegd in het in memoriam op je begrafenis?

In het ontwikkelingsgericht coachen worden deze sporen afwisselend bewandeld. Ze moeten wel allemaal in beweging komen.

In een pastorale setting kun je plotseling geconfronteerd worden met een vraag die een heel andere aanpak vraagt: die van coach. Johan adviseert ons om naar degene tegenover je duidelijk te maken als je van rol wisselt. Desnoods met een petgebaar: petje af, petje op. Dat schept voor beide partijen helderheid waar je mee bezig bent. Vraag wel toestemming om naar de andere rol te stappen. In zijn algemeenheid is het advies naar alle kanten toe: wees helder in wat je doet, zowel als coach als als pastor. Zorg ervoor dat je je eigen ruimte in een gesprek of een traject maximaal houdt. Verder benadrukt Johan het belang van reflectie na een gesprek of je nu als pastor of als coach kwam of als beide.

Er zijn overeenkomsten in je rol als coach en als pastor of als iemand die een pastoraal gesprek aangaat. Altijd goed luisteren. Vat ook samen wat je gezien en gehoord hebt. Je merkt dan of je de ander begrepen hebt.

Voor moeilijke situaties geldt: benader deze met de gaven en talenten die je van God gekregen hebt.

Let in een gesprek altijd op het verschil tussen onbevangenheid en empathie.

We gaan naar buiten met een handvol stellingen en bespreken deze (of iets anders).

In een pastoraal gesprek is er ruimte voor het omdraaien (omkeren, bekeren) van de ander, zoals in de inleiding ook al gesteld werd. Zie ook Rom 12:2.

We bespreken in tweetallen aan tafel wat volgens ons coachen is, wat pastoraat is en wat de verschillen zijn.

In de nabespreking komt o.a. naar voren dat stil zijn in een gesprek heel goed kan zijn.

Daarna komen verschillende stromingen in pastoraat kort aan bod.

 • Keruchmatisch
 • Therapeutisch
 • Hermeneutisch
 • Van der Meulen.

Er zijn vier functies te onderscheiden in pastoraat:

 • Helen
 • Bijstaan
 • Begeleiden
 • Verzoenen

We krijgen een casus voorgelegd over ‘Annelies’. In tweetallen bespreken we de casus en vragen ons af wat wij zouden doen en waarom. Johan geeft aan wat hij in deze situatie gedaan heeft en licht toe waarom hij dit op deze manier gedaan heeft.

Of je nu komt als pastor of als coach: zet jezelf in als persoon.

Rita sluit de bijeenkomst af met gebed.