Antsje van der Gaast

Antsje van der Gaast

Antsje van der Gaast

E-mail: info@tankbercoaching.nl

Mobiel: 0612317167

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

Door Gods leiding kan ik nu de krachtige persoon zijn zoals God me heeft bedoeld en maak ik gebruik van mijn talenten. Dat ik nu weer rust ervaar en richting heb gevonden in mijn leven, komt dat enkel en alleen doordat ik gebruik maak van mijn talenten? Nee, dat niet alleen. Om echt dagelijks rust en vrede te ervaren en uit te stralen in je omgeving, is veel méér nodig dan het navolgen van een lijstje met talenten: voortdurende persoonlijke ontwikkeling met behulp van Gods kracht. Ook jij kan leven in dankbaarheid, vanuit het vertrouwen dat God jou liefdevol leidt: “Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen” (Spreuken 16:3)


Werkwijze:

Deze coaching en therapie is vooral gericht op jou als persoon, op wie jij bent, waar jij tegen aanloopt en hoe jij jezelf kunt ontwikkelen tot een krachtig persoon! Een gesprek duurt gemiddeld anderhalf uur en er vinden in een coachtraject gemiddeld 6-10 gesprekken plaats, meestal eens per twee weken. De frequentie, de duur van de gesprekken en het totaal aantal gesprekken worden afgestemd op jouw persoonlijke behoefte. We evalueren regelmatig over het proces en jouw behoefte, we werken hierin samen en ik stel me flexibel op.


Doelgroep:

Als christentherapeut en coach begeleid ik
mensen met stress en onrust naar een
dankbaar leven, zodat ze ook een
liefdevolle steun kunnen zijn voor anderen.


Rol van mijn christen zijn:

Bij mijn coaching kan over God gepraat worden en kan gebed een rol spelen, een meerwaarde voor wie daar behoefte aan heeft. Voor de een speelt het geloof een grotere rol in het leven dan voor de ander.


Werkgebied:

Particulier


Type coach:

Burnoutcoach, Life coach, Personal life


Thematiek:

Assertiviteit, Bewustzijn, Burnout, Communicatie, Conflicten, Hoogsensitiviteit (HSP), Identiteitsvragen, Persoonlijke effectiviteit, Persoonlijke ontwikkeling, Relaties, Rouw, Stress, Veranderingen, Zelfvertrouwen, Zingeving

Praktische gegevens