Carline Visser

Carline Visser

Carline Visser Praktijk voor coaching

E-mail: info@carlinevisser.nl

Mobiel: 06-49744353

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

Je kunt datgene waar je tegenaan loopt niet altijd veranderen of beïnvloeden, maar je kunt wel beïnvloeden hoe je er naar kijkt. Kleine stappen of veranderingen van inzicht kunnen daarin grote vooruitgang geven.


Werkwijze:

In de eerste plaats vind ik het belangrijk dat jij de ruimte en de veiligheid voelt om te komen met jouw verhaal én jouw verlangen. Wat speelt er in het hier en nu en waar verlang je naar? Dit verlangen zetten we in als doel. Hoe je daar naartoe gaat werken is bij elke persoon anders, omdat elk verhaal en doel verschillend is. Jouw eigen inbreng hierin is belangrijk.

Mijn begeleiding bestaat uit gesprekken, oefeningen alsook (waar gewenst) mindfulness vanuit christelijk perspectief. Hierbij sluit ik aan bij jouw behoeften en hulpvraag. Ik werk volgens de christelijke integratieve aanpak van Groundwork.
Binnen deze benadering gaan we ervan uit dat de verschillende dimensies in de mens – de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie – elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen.
Al deze dimensies komen daarom aan bod tijdens een coachingstraject.


Doelgroep:

In mijn praktijk begeleid ik vrouwen met een christelijke achtergrond bij verschillende hulpvragen.
Vanuit mijn opgedane kennis en levenservaring kan ik goed aansluiten bij vrouwen die te maken hebben met:
• Veranderingen in je leven waarbij je merkt dat je de koers niet meer zo duidelijk hebt
• Blokkeren of stress bij het maken van keuzes
• moeite hebben om je grenzen te voelen en aan te geven

Daarnaast begeleid ik vrouwen die zich binnen de kerk geïsoleerd voelen of worstelen met de verantwoordelijke rol die zij en/of haar partner heeft in het leiderschap binnen een kerk. Als je vaak bezig bent met (het welzijn van) anderen kan het zijn dat je zelf een plek mist waar er aandacht en ruimte is voor jouw proces en vragen. Vanuit mijn kennis en ervaring op dit gebied kan ik ondersteuning bieden.

Behalve deze voorbeelden vind je op mijn website meer specifieke onderwerpen waarop ik mij richt in mijn praktijk.


Rol van mijn christen zijn:

Je bent in mijn praktijk welkom met je christelijke achtergrond. Ik ben bekend met zowel de evangelische als de reformatorische kringen en ik vind het belangrijk om daar in mijn begeleiding op aan te sluiten.
Mijn geloof is de basis waaruit ik leef. Tegelijkertijd is de rol die geloof speelt in de coaching van jou afhankelijk. Dit bespreken we dan ook in de intake.


Werkgebied:

Particulier


Type coach:

Life coach


Thematiek:

Stress, Veranderingen, Zelfvertrouwen, Zingeving

Praktische gegevens