Dr. Hans Borst

Hans Borst Coaching

E-mail: dshansborst@gmail.com

Telefoon: 0591-562832

Mobiel: 06-52494948

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

Werken met mensen is mooi en soms ongelooflijk lastig. Dat geldt ook voor huwelijksrelaties, werkrelaties, relaties in de gemeente. Veelal lukt het met enkele gesprekken de lucht wat te klaren, meer greep op leven en werk te krijgen, wat positiever en gelukkiger in het leven te staan. Maak dus gebruik van de mogelijkheden die een ervaren supervisor, coach en (pastoral) counselor te bieden heeft!

Als ervaren supervisor, coach en (pastoral) counselor, ook als wetenschapper en predikant, heb ik vele jaren mensen professioneel begeleid in allerlei situaties, zoals in het onderwijs, gezondheidszorg, justitiële inrichtingen, daders en slachtoffers seksueel misbruik, lastige zaken en conflicten in de gemeente, problemen met het ambt van voorganger of predikant, burn-out, etc,;

ds. dr. Hans Borst is een ervaren en deskundig theoloog (PhD), godsdienstwetenschapper (PhD), predikant PKN, supervisor, coach, (pastoral) counselor en mediator in Zuid-Oost Drenthe! Hans heeft alle LVSC registraties op het gebied van professioneel begeleiden:

Ik werk in Drenthe, Sleen, Hoogeveen en Klazienaveen! Welkom!
Kijk op mijn website: www.hansborstcoaching.nl

Geregistreerd supervisor S11049 H3
Geregistreerd Leersupervisor LS 1191 H3
Docent supervisiekunde D 1209
Register coach 0291 H


Werkwijze:

Andere mensen, oud-studenten, mensen die bij mij een supervisie- of coachtraject hebben gevolgd, collega-predikanten, gemeenteleden etc. omschrijven mij als deskundig, empathisch, steunend, bemoedigend, werkend met humor.

Doel: bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, betere prestaties, beter omgaan met conflicten, goede balans draagkracht – draaglast vinden, leren omgaan met littekens uit het verleden, etc.;
Middel: luisteren, positieve benadering, oplossingsgerichte werkwijze, humor en ernst;
Werkwijze: de coach en coachee spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt kan worden;


Doelgroep:

Werkers in de gezondheidszorg, onderwijs, (justitiële) hulpverlening;
Mensen met zin- en levensvragen, identiteitsvragen, seksuele problematiek;
Mensen met burn-out klachten;
Mensen met geloofs- en pastorale vragen;


Rol van mijn christen zijn:

Als christen professioneel hulpverlener is mijn grondhouding vanuit de Bijbel met mensen om te gaan;
Als predikant (PKN, confessioneel) mag ik herder en leraar zijn;
Als supervisor, coach en (pastoral) counselor is de voornaamste bron van inspiratie de Bijbel en de Here Jezus mijn Leidsman.
Als wetenschapper (Doctor in de Theologie en Doctor in de Filosofie / religie Studies) heb ik ook vanuit wetenschappelijke invalshoek naar professioneel begeleiden gekeken.


Werkgebied:

Onderwijs, Particulier, Zorg


Type coach:

Business, Burnoutcoach, Organisatiecoach, Executive, Jobcoach, Personal life, Teamcoach


Thematiek:

Angst, Autisme, Burnout, Communicatie, Competenties, Conflicten, Cultuuromslag, Identiteitsvragen, Ontslag, Opvoeding, Ouderdom, Persoonlijke effectiviteit, Persoonlijke ontwikkeling, Relaties, Rouw, Scheiding, Stress, Veranderingen, Verlies, Verslaving, Zelfvertrouwen, Zingeving

Praktische gegevens