Dr. Hans Borst

ds. dr. Hans Borst

De Vrijplaats Oldebroek – Hans Borst Coaching

E-mail: dshansborst@gmail.com

Mobiel: 06-52494948

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

DE VRIJPLAATS in OLDEBROEK!!!

Werken met mensen is mooi en soms ongelooflijk lastig. Dat geldt ook voor huwelijksrelaties, werkrelaties, relaties in de gemeente. Veelal lukt het met enkele gesprekken de lucht wat te klaren, meer greep op leven en werk te krijgen, wat positiever en gelukkiger in het leven te staan. Maak dus gebruik van de mogelijkheden die een ervaren supervisor, coach en (pastoral) counselor te bieden heeft!

Als ervaren supervisor, coach en (pastoral) counselor, ook als wetenschapper en predikant, heb ik vele jaren mensen professioneel begeleid in allerlei situaties, zoals in het onderwijs, gezondheidszorg, justitiële inrichtingen, daders en slachtoffers seksueel misbruik, lastige zaken en conflicten in de gemeente, problemen met het ambt van voorganger of predikant, burn-out, etc,;

ds. dr. Hans Borst is een ervaren en deskundig theoloog (PhD), godsdienstwetenschapper (PhD), predikant PKN, supervisor, coach, (pastoral) counselor en mediator op de Veluwe! Hans heeft alle LVSC registraties op het gebied van professioneel begeleiden.

Hartelijk welkom in Oldebroek! 06-52494948 . website: www.hansborstcoaching.nl

Geregistreerd supervisor S11049 H3
Geregistreerd Leersupervisor LS 1191 H3
Docent supervisiekunde D 1209
Register coach 0291 H


Werkwijze:

Cliënten, oud-studenten, mensen die bij mij een supervisie- of coachtraject hebben gevolgd, collega-predikanten, gemeenteleden etc. omschrijven mij als deskundig, empathisch, steunend, bemoedigend, veilig, werkend met humor.

Doel: bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, betere prestaties, beter omgaan met conflicten, goede balans draagkracht – draaglast vinden, leren omgaan met littekens uit het verleden, etc.;
Middel: helpende gesprekken vanuit een christelijke visie: luisteren, positieve benadering, oplossingsgerichte werkwijze, humor en ernst;
Werkwijze: de coach en coachee spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt kan worden;

Coaching in Oldebroek: Goed bereikbaar voor cliënten uit: Oldebroek, Elburg, Elspeet, Epe, Nunspeet, Kampen, Wezep, Zwolle.


Doelgroep:

Iedereen is welkom in De Vrijplaats: christenen en niet-christenen!
Werkers in de gezondheidszorg, onderwijs, (justitiële) hulpverlening;
Mensen met zin- en levensvragen, identiteitsvragen, seksuele problematiek;
Mensen met burn-out klachten;
Mensen met geloofs- en pastorale vragen;
Mensen die graag geholpen worden met hun hulpvraag!


Rol van mijn christen zijn:

Als christen professioneel hulpverlener is mijn grondhouding vanuit de Bijbel met mensen om te gaan;
Als predikant (PKN, confessioneel) mag ik herder en leraar zijn;
Als supervisor, coach en (pastoral) counselor is de voornaamste bron van inspiratie de Bijbel en de Here Jezus mijn Leidsman.
Als wetenschapper (dr. in de Theologie en dr. in de Filosofie / religie Studies) heb ik ook vanuit wetenschappelijke invalshoek naar professioneel begeleiden gekeken.


Werkgebied:

Onderwijs, Particulier, Zorg


Type coach:

Business, Burnoutcoach, Executive, Jobcoach, Organisatiecoach, Personal life, Relatiecoach, Teamcoach


Thematiek:

Angst, Assertiviteit, Autisme, Burnout, Communicatie, Competenties, Conflicten, Cultuuromslag, Identiteitsvragen, Leiderschap (persoonlijk), Ontslag, Opvoeding, Ouderdom, Persoonlijke effectiviteit, Persoonlijke ontwikkeling, Relaties, Rouw, Scheiding, Stress, Veranderingen, Verlies, Verslaving, Zelfvertrouwen, Zingeving

Praktische gegevens