Erik Jan Groen

Erik Jan Groen

Groeien bij Groen

E-mail: erikjangroen@gmail.com

Telefoon: 0648917586

Mobiel: 0648917586

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

Kom weer tot bloei door je ballast om te zetten in bagage die je meeneemt in je rugtas met ervaringen.


Werkwijze:

We starten altijd met een kennismakingsgesprek. Deze is gratis en kan ook telefonisch of via face time.
Daarna volgt er een intake gesprek waarna de coachgesprekken volgen

Als coach ga ik met je onderzoeken wat je nodig hebt om weer tot groei en bloei te komen.
We kunnen in het heden kijken wat je kwaliteiten zijn en waar je kracht zit.
Die gaan we aanboren en inzetten om een kleine stap te zetten of een mooie groeispurt te kunnen maken.
Hierbij gebruiken we de aanpak van KRACHTGERICHT COACHEN

Misschien is het nodig om door je verleden te lopen. Als daar pijnpunten zitten kunnen die je belemmeren.
Ik hanteer hierbij de methode van TOTAL BALANCE
Dit is een methode die uitgaat van een holistisch mensbeeld. Een mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Alle drie moeten in balans zijn om tot groei en bloei te kunnen komen. Ik werk aan de hand van de 5 thema’s van deze christelijke coach methodiek.

Deze thema’s zijn:
– Geloven
– Groeien
– Genieten
– Gezond leven
– Liefhebben

We gaan in stapjes door je leven heen. We kijken naar je:
Verleden; Wie ben ik? Hoe ben ik geworden wie ik ben? Waarom loop ik vast? Hoe ben ik in relaties?
Heden; Wie ben ik echt! Wat zijn mijn kwaliteiten, gaven en talenten? Wat past bij mij? Wat kost energie en wat geeft energie?
Toekomst; Welke richting wil ik op in mijn leven? Hoe kan ik mijzelf inzetten om mijn doel te bereiken? We gaan op zoek naar meer balans in je leven en plannen dat richting je toekomst.


Doelgroep:

Elke jongere of oudere is van harte welkom. Christen of niet-Christen.
Als jij ervaart dat je vastloopt in je werk, op school of privé.


Rol van mijn christen zijn:

Ik ben christen, en werk vanuit een christelijke levensovertuiging.
Dit houdt voor mij in, dat ik geloof dat God de mensen gemaakt heeft. Elk mens met eigen gaven en talenten. Ik geloof dat de hemelse Vader ieder mens even lief heeft maar ook dat Hij de mens een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven.
Vanuit die gedachte wil ik mensen coachen om te worden wie ze zijn. Ik wil ze coachen in het ontdekken van hun talenten en hun waarde. Ik wil ze coachen in het besef dat ze vrij zijn om te denken wat ze willen, met daaraan gekoppeld dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze denken, en doen, en hiermee ook de regie over hun eigen leven houden of krijgen. Ik coach ieder die dit kan respecteren, christen en niet-christen. Ik zal mijn christelijke visie niet in de coaching uitdragen, maar werk wel vanuit deze visie. Als er behoefte is om over ‘christelijke onderwerpen’ te praten, of de christelijke visie duidelijk mee te nemen, kan en zal ik hierin dus ook van harte meewerken. Ik vind het belangrijk dat de coachee hier toestemming voor geeft.


Werkgebied:

Bedrijfsleven, Kerkelijke organisatie, Onderwijs, Overheid, Particulier, Zorg


Type coach:

Life coach, Loopbaancoach, Personal life


Thematiek:

Angst, Assertiviteit, Bewustzijn, Burnout, Communicatie, Competenties, Conflicten, Cultuuromslag, Loopbaan, Persoonlijke effectiviteit, Persoonlijke ontwikkeling, Relaties, Stress, Veranderingen, Verzuim, Werk, Zelfvertrouwen, Zingeving

Praktische gegevens