Erik Louwerse

Erik Louwerse

Soul-Connect-Coaching

E-mail: info@soul-connect-coaching.nl

Mobiel: 06-13649481

Naar mijn website

Mijn praktijk

Bekijk mijn video:


Motto:

Soul – Connect Coaching
Vrijheid, van leven zit in je denken. Wij geloven dat de sleutel van herstel ‘het vernieuwen van je denken’ is.

Soul-Connect, verbinding maken om verbonden te zijn.


Werkwijze:

‘Love your neighbour as yourself’

De werkwijze van Soul-Connect is: betrouwbaar, integer, maar vooral doelgericht. We werken vanuit een holistisch profiel, waarin lichaam, ziel en geest aan bod komen. Het kan namelijk heel goed zijn dat je in één van deze drie bent vastgelopen door bepaalde emoties of traumatische teleurstellingen die nog niet verwerkt zijn. We gebruiken vaste elementen in de coaching-gesprekken, waarmee we op emotioneel vlak alles nalopen. Dit is noodzakelijk om de oorzaak naar boven te halen.

Mijn doel is dan ook bewustwording te creëren, gevolgd door acceptatie en vergeving. De weg van gezond leven is vrijheid in je denken en het vernieuwen hiervan. Daarbij richten we ons ook op het controle krijgen over emoties en het verwerken hiervan, waarin je emoties niet bepalend hoeven te zijn over je gemoedstoestand.

Soul-Connect, wij geloven in het vernieuwen van je denken.


Doelgroep:

Geadopteerde mannen en vrouwen. Mensen die op zoek zijn naar hun identiteit. ex-drugsgebruikers & verslaafden. Mensen die vermijdend en angstig gehecht zijn.


Rol van mijn christen zijn:

Mijn identiteit is: wie ik ben in Christus, dit is mijn vertrekpunt om te coachen. We zoeken niet naar de verschillen, maar naar wat ons verbindt. ‘Heb uw naaste lief, even als u zelf.’


Werkgebied:

Bedrijfsleven, Particulier, Zorg


Type coach:

Life coach, Personal life


Thematiek:

Bewustzijn, Identiteitsvragen, Persoonlijke ontwikkeling, Relaties, Verslaving, Zelfvertrouwen, Zingeving

Praktische gegevens