Heina Zeeman-Teeuwissen

WELPART CCM | Consultancy, Coaching & Mediation

E-mail: heina.zeeman@welpart.nl

Telefoon: 0357200003

Mobiel: 0655395341

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespitst op inzicht! (Spreuken 18:15)


Werkwijze:

Het WELPART-coachingproces houdt het volgende in:
– Intake (telefonisch of face to face op een afgesproken locatie in Huizen) van ca 45 minuten met als doel kennismaken met elkaar om samen te kijken of ik iets voor u kan betekenen. U vertelt wat uw probleem is of waar u tegen aanloopt en uw wensen. U krijgt van mij uitleg over de werkwijze van de coaching. U laat uw veranderingsbereidheid zien dan wel uw bereidheid om zich in te zetten om tot een oplossing te komen. Ook stellen we samen vast of het coachtraject door mij alleen of samen met een co-coach zal worden ingezet;
– Aan het einde van de intake dan wel binnen 2 werkdagen ontvangt u een offerte van de te verwachten kosten, tenzij een 2e gesprek nodig is om uw doelen te formuleren. Alle kosten worden in rekening gebracht, zoals 10-op1 uren coachingsgesprekken op basis van het uurtarief (100 euro excl btw), het aantal te verwachten coachsessies, reiskosten coache(s) en overige kosten;
– Het aantal coachsessies is afhankelijk van het probleem en wat u wilt bereiken met het coachingtraject;
– Een 2e gesprek met als doel: verdieping in het formuleren van uw doelen (wat u wilt bereiken op de korte termijn en wat op de lange termijn}. We stellen samen een Stappenplan op, een tijdlijn van coachingactiviteiten, omdat alleen maatwerk kan leiden tot resultaat. Dit is een flexibel Stappenplan, die bijgesteld op geleide van de ontwikkelingen in de coaching;
– Vervolgens gaan we aan de slag overeenkomstig het Stappenplan;
– Resultaatmeting volgens stappenplan, eventueel tussenevaluaties;
– Aan het einde van het vastgestelde coachingtraject evalueren we of het coachingtraject is geslaagd of dat er nog een nazorgtraject nodig is.
* Een coachtingtraject duurt minimaal 3-5 coachingsessies over gemiddeld 10 weken, maar kan ook een jaar duren, net wat nodig is.
* Locatie coachingsgesprekken is wisselend en afgestemd op het maatwerk.


Doelgroep:

Iedereen die goed wil leren omgaan met lastige kwesties en conflicten wil oplossen, gericht op een win-win situatie.
Professionals en leidinggevenden in de zorg en het sociaal domein. Met name voor werkenden, die te maken hebben met traumatische ervaringen, een klachtenprocedure hebben moeten doorlopen (bijvoorbeeld bij het Tuchtcollege), met (langdurige) stress te maken hebben, langdurig ziekteverzuim door burn-out of een dreigend burn-out hebben. Ook professionals die willen groeien als mens en sterker willen worden in hun positie als professional of leidinggevende.
Daarnaast coach ik ook familie’s die anders met elkaar willen omgaan, iedereen die worstelt met ‘wie ben ik en wat wil ik’ en/ of last heeft van belemmeringen om verder te groeien, zoals onzekerheid en angsten.
Kortom, mijn doelgroep is iedereen die sterker in het leven wil komen te staan!


Rol van mijn christen zijn:

De liefdevolle aandacht en de levenslessen van de Here God, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest), zijn voor mij leidend in het coachen.


Werkgebied:

Bedrijfsleven, Overheid, Particulier, Zorg


Type coach:

Business, Burnoutcoach, Organisatiecoach, Executive, Loopbaancoach, Personal life, Teamcoach, Life coach, Contextuele coach


Thematiek:

Agressie, Angst, Assertiviteit, Autisme, Bewustzijn, Burnout, Business, Carrière, Communicatie, Competenties, Conflicten, Cultuuromslag, Gezondheid, Groepsontwikkeling, Identiteitsvragen, Kwaliteit van leven, Leiderschap (persoonlijk), Loopbaan, Management, Ondernemen, Ontslag, Ouderdom, Pensioen, Persoonlijke effectiviteit, Persoonlijke ontwikkeling, Re-integratie, Relaties, Rouw, Scheiding, Stress, Teambuilding, Timemanagement, Veranderingen, Verlies, Verzuim, Werk, Zelfvertrouwen, Zingeving

Praktische gegevens