Heina Zeeman-Teeuwissen

WELPART CCM | Consultancy, Coaching & Mediation

E-mail: heina.zeeman@welpart.nl

Telefoon: 0357200003

Mobiel: 0655395341

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespitst op inzicht! (Spreuken 18:15)


Werkwijze:

Het WELPART-coachingproces houdt het volgende in: 1) Intake = kennismaken, klachten, problemen en wensen benoemen, uitleg werkwijze en bepalen veranderingsbereidheid; 2) Doelen bepalen = wat wilt u bereiken, korte termijn en lange termijn; 3) Stappenplan en tijdlijn coachingactiviteiten = maatwerk; 4) Resultaatmeting volgens stappenplan; 5) Evaluatie = coachingtraject geslaagd?


Doelgroep:

Iedereen die goed wil leren omgaan met lastige kwesties en conflicten gericht op een win-win situatie.
Professionals en leidinggevenden in de zorg, die willen groeien als mens en/of in het uitoefenen van hun functie.
Iedereen die worstelt met ‘wie ben ik en wat wil ik” of last hebben van onzekerheid en angsten die groei en een gezond sociaal leven in de weg staan.


Rol van mijn christen zijn:

De liefdevolle aandacht en de levenslessen van de Here God, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest), zijn voor mij leidend in het coachen.


Praktische gegevens