Hilly Hakkers

Hilly Hakkers

Lerend Onderweg

E-mail: Lerendonderweg@gmail.com

Mobiel: 06-23827094

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

Wandelend op weg naar plezier in je werk!


Werkwijze:

We gaan naar buiten omdat het mijn ervaring is dat je al wandelend de beste gesprekken kunt voeren. Doordat je buiten bent en beweegt neemt de stress af. Je krijgt meer ruimte om helder te denken, dat geeft rust. Ik gebruik oefeningen en metaforen vanuit de natuur, dat helpt je om na te denken over de dingen waar je tegenaan loopt op je werk, of privé. Je zult kleine concrete stappen gaan zetten in de richting die je zelf aangeeft, naar dat waar je naar verlangt.


Doelgroep:

Ik richt mij in mijn wandelcoaching vooral op collega’s die werken in het christelijk onderwijs en daar stress en werkdruk ervaren. Het kunnen ook mensen zijn vanuit een onderwijs gerelateerde werkomgeving, kinderopvang of BSO.
Het is de bedoeling om al wandelend terug te gaan naar het verlangen en de motivatie waarmee je gestart bent met je werk, met als doel de werkdruk te veranderen in werkgeluk.


Rol van mijn christen zijn:

God is de basis van mijn leven, het fundament waarop ik sta. Ik geloof dat we als mensen de opdracht hebben gekregen om tot Zijn eer te leven. Op die manier wil ik ook kijken naar mensen om mij heen. Vanuit de opdracht om God lief te hebben boven alles en mijn naaste als mijzelf. Vanuit dat perspectief wil ik graag letterlijk met mensen oplopen, als wandelcoach. Om samen de rust te ervaren die God in de schepping heeft gelegd en metaforen uit de natuur te gebruiken in het coachen.


Werkgebied:

Onderwijs, Overheid, Particulier


Type coach:

Life coach, Loopbaancoach, Natuurcoach, Wandelcoach


Thematiek:

Burnout, Leiderschap (persoonlijk), Loopbaan, Outplacement, Persoonlijke ontwikkeling, Re-integratie, Stress, Timemanagement, Werk, Zelfvertrouwen

Praktische gegevens