John Sas

John Sas

SASinerga

E-mail: john@sasinerga.nl

Mobiel: 06-23 14 23 20

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

Alles begint met verlangen


Werkwijze:

Ik ga een respectvolle samenwerking aan met de ander(en) waarbij een open ontmoeting het uitgangspunt is. Deze samenwerking maakt een zoekproces mogelijk, op basis van gelijkwaardigheid, waarbij de ander centraal staat en de ander de richting bepaalt. De kernvraag daarbij is: wat wil je leren en ont-wikkelen en hoe neem jij jouw passende plek in jouw leven in?


Doelgroep:

Individuen, teams en organisaties die een groeiproces willen aangaan waarbij -het verlangen naar- moed groter is dan de angst.


Rol van mijn christen zijn:

In mijn leven en werken laat ik mij inspireren door het Joods-Christelijke gedachtegoed waarbij Christus voor mij centraal staat. Verder ook door het werk van Benedictus, Meister Eckhart, Anselm Grn, Henry Nouwen en Charles Taylor. Daarnaast pluk ik graag wijsheden vanuit het oosterse denken en vanuit filosofie en ethiek.


Werkgebied:

Bedrijfsleven, Kerkelijke organisatie, Particulier, Zorg


Type coach:

Contextuele coach, Life coach, Personal life, Wandelcoach


Thematiek:

Angst, Bewustzijn, Burnout, Identiteitsvragen, Leiderschap (persoonlijk), Ouderdom, Persoonlijke effectiviteit, Relaties, Rouw, Veranderingen, Verlies, Zelfvertrouwen, Zingeving

Praktische gegevens