Karen Verpoorte

Karen Verpoorte

Karen Verpoorte Supervisie & Coaching

E-mail: karen@karenverpoorte.nl

Telefoon: 06-20978782

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

Herken je dat je af en toe stil wilt staan bij wat je doet, waarom je het doet en wil je hierover in gesprek gaan?
Wil je tijd nemen voor zelfreflectie omdat je dit nodig hebt voor je persoonlijke of professionele ontwikkeling?
Ik ga met je in gesprek en begeleid je naar meer (zelf)inzicht en perspectief zodat je zelf weer verder kan.


Werkwijze:

Als jouw begeleider in een supervisie- of coachgesprek ondersteun ik je in het leren reflecteren op jezelf en wat je meemaakt. Als persoon en als professional. Je gaat jezelf meer begrijpen, bent daardoor beter in staat de uitdagingen die je tegenkomt aan te gaan en je kunt daarin eigen keuzes maken.

Je leert reflecteren vanuit concrete (werk)situaties. Wat gebeurt er precies, wat doet het met jou en wat vraagt het van jou? Wat wil je ervan leren?
Afhankelijk van wat er nodig is en vanuit mijn intuïtie sluit ik bij je behoeften aan met diverse technieken. Je krijgt zicht op en inzicht in je gedrag en wat je belemmeringen kunnen zijn. Je ontwikkelt nieuwe mogelijkheden en perspectieven om met meer plezier en zin, effectiever en authentieker verder te gaan.

Ik begeleid vraagstukken die liggen op het vlak van:
– Je eigen ontwikkeling als persoon en/of als professional
– Belemmeringen in het werk die stress opleveren
– Ontdekken wie je bent, welke kwaliteiten en kennis je hebt en in welke omgeving je tot je recht komt en wat je tegenhoudt om een stap in die richting te zetten.
– Veranderingsprocessen binnen organisaties
– Omgaan met levensvragen en zoeken naar zingeving
– Timemanagement gerelateerde leerdoelen

Het is helpend om je motivaties en gedragsstijlen te kennen. Ik ben gecertificeerd in de DISC Persoonlijkheidsanalyse en kan je de DISC gedragsstijl- en communicatiestijl analyse en de DISC drijfveren en denkstijlen analyse bieden waardoor je bijvoorbeeld ontdekt waar je weerstand vaak zit, hoe het komt dat je je in een groep niet of juist wel prettig voelt en hoe je hiermee kunt omgaan etc.

Indien je bij mij een supervisietraject volgt voor je SKJ herregistratie dan voldoe je aan de voorwaarden (LVSC -geregistreerd).


Doelgroep:

Je wilt af en toe stilstaan bij wat je doet, waarom je het doet en met een begeleider en met jezelf hierover in gesprek gaan.
Je wilt tijd nemen voor zelfreflectie omdat je dit nodig hebt voor je persoonlijke of professionele ontwikkeling.
Je bent SKJ geregistreerd en je hebt supervisie nodig voor je herregistratie.


Rol van mijn christen zijn:

Je vindt in mij een persoon die met een open blik en zonder waardeoordelen die jou wil ontmoeten als medemens. In mijn begeleiding staan persoonlijke betrokkenheid en aandacht, integriteit en zingeving centraal.
Dit levert mooie gesprekken waarbij de vragen van het leven en geloof er mogen zijn.


Werkgebied:

Bedrijfsleven, Kerkelijke organisatie, Particulier, Zorg


Type coach:

Life coach, Loopbaancoach, Organisatiecoach, Personal life, Teamcoach


Thematiek:

Assertiviteit, Bewustzijn, Carrière, Communicatie, Competenties, Conflicten, Cultuuromslag, Groepsontwikkeling, Identiteitsvragen, Kwaliteit van leven, Leiderschap (persoonlijk), Loopbaan, Management, Pensioen, Persoonlijke effectiviteit, Persoonlijke ontwikkeling, Re-integratie, Teambuilding, Timemanagement, Veranderingen, Verzuim, Werk, Zelfvertrouwen, Zingeving

Praktische gegevens