Marcel van der Waard

Marcel van der Waard

Praktijk VAN WAARDE

E-mail: info@praktijkvanwaarde.nl

Mobiel: 06-38 84 13 15

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

Goed leven in verbondenheid met jezelf en anderen!


Werkwijze:

Als mens ben ik geïnteresseerd in mensen, in hun verhaal en leven. Hartstochtelijk geloof ik in de mogelijkheid van verandering. Het vraagt om op een nieuwe manier naar bekende dingen te kijken. Het is mijn doel dat cliënten zichzelf hervinden en loskomen van negatieve beelden van zichzelf of van de omstandigheden. Ik lever graag een bijdrage aan de verandering dat mensen zichzelf gaan zien als waardevolle mensen. Graag help ik hen waardevol te leven en begeleid ik hen in het proces van anders gaan denken en anders gaan doen. Van niet-verbonden zijn naar verbonden zijn. Daar zit mijn hart. Wanneer cliënten daartoe het initiatief nemen, geniet ik mee. Professionele zorg betekent voor mij gericht zijn op de gehele mens en zijn omgeving, waarin ik kennis en ervaring wil benutten. Dat maakt dat ik geen afstandelijke benadering heb, maar een betrokken en deskundige houding verkies.


Doelgroep:

Volwassen mensen, die willen veranderen, willen groeien in zelfkennis, zelfaanvaarding en hun relatie tot God, zodat het effect heeft op hun omgang met hun medemensen.
Paren met relatieproblemen.
Mensen, die vastgelopen zijn in hun werk


Rol van mijn christen zijn:

De Bijbel is mijn belangrijkste inspiratiebron en die gebruik ik ook als toetssteen. Ik weet me afhankelijk van de wijsheid van God en wil daarom geïnspireerd worden door het Woord van God. Jezus, de Zoon van God, is de Messias en mijn hulpbron voor elk moment van mijn leven.


Werkgebied:

Particulier, Zorg


Type coach:

Burnoutcoach, Contextuele coach, Life coach, Personal life, Relatiecoach


Thematiek:

ADHD, ADD, Angst, Assertiviteit, Autisme, Bewustzijn, Burnout, Gezondheid, Identiteitsvragen, Kwaliteit van leven, Leiderschap (persoonlijk), Relaties, Stress, Verlies, Werk, Zelfvertrouwen, Zingeving

Praktische gegevens