Marius Cusell

Marius Cusell

Cusell Coaching

E-mail: marius.cusell@hetnet.nl

Telefoon: 079-3423112

Mobiel: 06-21 68 19 88

Mijn praktijk

Motto:

Jij bent het waard om voluit mens te zijn,


Werkwijze:

Gesprekken aan tafel, op de werkvloer of tijdens wandelingen. Ik heb geen bepaalde methodiek of vaststaande instrumenten. Met wat zich aandient bepalen we de methode. De gesprekken zetten aan tot bewustwording en zelfsturing. We zoeken naar zingeving, persoonlijke doelen en manieren om die te bereiken. Als er praktische hindernissen zijn, biedt ik tevens begeleiding of ben ik een wegwijzer. Het betreft coaching, loopbaan coaching en jobcoaching


Doelgroep:

Mensen die de voldoening in hun werk missen, hun droom over wat zij ooit in hun werk wilden kwijt zijn geraakt en misschien wel iets anders willen. # Mensen die in de samenleving niet kunnen meedoen, omdat zij zonder werk zijn, een beperking hebben, in een isolement geraakt zijn, ziek zijn geweest, sociaal maatschappelijk of financieel in onbalans zijn.


Rol van mijn christen zijn:

God houdt van ieder mens! Dat is mijn overtuiging. Dat daagt mij uit om eraan bij te dragen, dat mensen kunnen stralen. Mensen kunnen in hun leven beschadigd raken; lichamelijk, psychisch en geestelijk. Ten gevolge hiervan verliest hun leven aan glans. Mijn christen zijn geeft mij de drijfveer, om eraan te werken dat zulke mensen kunnen schitteren, met al hun mogelijkheden en beperkingen, zoals God hen bedoeld heeft. Of mijn klant dat nu gelooft of niet, ik geloof het en ik geloof dat in ieder mens een kiem van het besef geplant is, dat God met hem/haar mee gaat. Ik geloof dat mensen in de volle breedte van hun bestaan tot bloei kunnen komen, tot eer van God. Ik zet me er van harte voor in, om ieder daarbij te ondersteunen. En als de gecoachte het ook gelooft kunnen we, als hij/zij dat wil, daarover eveneens praten en daarvoor bidden.


Werkgebied:

Bedrijfsleven, Overheid, Particulier, Zorg


Type coach:

Jobcoach, Loopbaancoach


Thematiek:

Carrière, Loopbaan, Re-integratie, Werk

Praktische gegevens