Meine Terwel

Terwel Consultants

E-mail: mterwel@solcon.nl

Telefoon: 0341-55 81 81

Mobiel: 06-19 00 09 84

Mijn praktijk

Motto:

Vernieuwing begint bij de ontdekking van wat je gegeven is.


Werkwijze:

Door middel van vragen en een veilige confrontatie het eigen verlangen en potentieel laten ontdekken.


Rol van mijn christen zijn:

Werken vanuit de bijbelse visie die o.a. verwoord is door
D.Bonhoeffer:
“De mens is noch een voorwerp van verachting, noch een voorwerp van vergoddelijking, maar een voorwerp van de liefde Gods”


Praktische gegevens