Paula van den Bosch

Paula van den Bosch

Van den Bosch Coaching & Consultancy

E-mail: info@vandenboschcoaching.nl

Mobiel: 06 51494214

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

…’The ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do’…

Het optimisme spat er vanaf in deze quote van Steve Jobs. En dat optimisme deel ik: waar een wil is, is een weg. Oók als het gaat om jezelf positief te ontwikkelen en (weer) in je kracht te zetten. Oók als het gaat om veranderen van gedrag. En natuurlijk vraagt elke verandering om moed. Of het nu gaat om iets groots of iets kleins. Het zit immers in de aard van mensen om het bekende en vertrouwde, te omarmen.

Toch is het soms nodig om uit je comfortzone te stappen. Bijvoorbeeld als je gedrag jouw ontwikkeling remt, of zorgt voor terugkerende belemmeringen in contacten met andere mensen of in je werk. Soms ook noodzaakt een nieuwe situatie of een andere omgeving je tot het bijstellen van je keuzes in jouw leven.

Waar een wil is, is een weg schreef ik hierboven. In de coachgesprekken gaan we samen op zoek naar die wil, en vinden we een weg.


Werkwijze:

Mijn werkwijze is positief ingesteld. Niet oordelend. Elk mens is op zoek naar ‘heelheid’. Om een ‘heel’ mens te zijn en in balans te kunnen functioneren, is het nodig dat we tijdens de coaching aandacht hebben voor alle aspecten in jouw leven die voor jou belangrijk zijn, dat we alle behoeften serieus nemen.

Coaching is ‘leren en ontwikkelen langs de weg van tweegesprekken’. In onze gesprekken loop ik samen met jou op en creëer een vertrouwde en veilige sfeer om zo het leer- en ontwikkelproces mogelijk te maken.

Vanuit welke intentie je ook coaching wilt ontvangen, en wat je doel ook is, ik zal mij samen met jou altijd richten op een positief veranderingsproces, op het bereiken van doelen, en zowel op het verkrijgen van inzicht, het versterken en helen van wat zwak of belemmerend is als het verstevigen van jouw aanwezige kracht.

Wij beginnen met een intakegesprek, waarin we de coachvraag en je doel verhelderen. Op basis daarvan stellen we een traject op maat samen.

Als beroepscoach werk ik volgens de Internationale Ethische gedragscode en richtlijnen. Dat betekent onder andere dat ik uitga van gelijkwaardigheid in de gesprekken, van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van het traject en dat ik vertrouwelijkheid in acht neem. Dat laatste garandeer ik óók in het geval niet jijzelf maar jouw werkgever de opdrachtgever is.


Doelgroep:

Alle volwassenen zijn welkom!


Rol van mijn christen zijn:

Zelf leef ik vanuit een protestants christelijke levensovertuiging. En die overtuiging leert mij niet alleen dat ik mijn naasten mag liefhebben, maar óók mijzelf. Dat ik mijzelf mag accepteren in wie ik ben, dat ik een plaats mag innemen. Mijn talenten mag benutten en verder ontwikkelen.
Ik weet dat moeilijkheden ook op mijn pad zijn gekomen en nog zullen komen, maar als christen mag ik proberen om daar krachtig mee om te gaan. Wetende dat er een God is die mij kent en ook in moeilijkheden het beste met mij voor heeft.


Werkgebied:

Bedrijfsleven, Onderwijs, Overheid, Particulier, Zorg


Type coach:

Business, Burnoutcoach, Contextuele coach, E-coach, Executive, Life coach, Personal life, Relatiecoach


Thematiek:

Angst, Assertiviteit, Bewustzijn, Burnout, Business, Carrière, Communicatie, Competenties, Conflicten, Cultuuromslag, Identiteitsvragen, Kwaliteit van leven, Leiderschap (persoonlijk), Management, Ontslag, Persoonlijke effectiviteit, Persoonlijke ontwikkeling, Relaties, Rouw, Scheiding, Stress, Veranderingen, Verlies, Werk, Zelfvertrouwen, Zingeving

Praktische gegevens