Remmelt Meijer

CRUX

E-mail: remmelt@crux.amsterdam

Mobiel: 06-53 77 00 54

Naar mijn website

Mijn praktijk

Motto:

Bezielen & Bewegen


Werkwijze:

Rust en veiligheid creëren en ruimte om er te zijn in persoonlijke gesprekken. Gezamenlijk vertrouwen is basis voor verdieping. We werken doelgericht aan zelf gestelde doelen met ruimte voor inbreng vanuit de praktijk en gebruikmaking van passende tools.


Doelgroep:

De nadruk ligt de laatste jaren op kerkbegeleiding. Kerken en nieuwe kerkvormen. Daarbij een breder scale aan doelgroepen: leidinggevenden, zelfstandigen, predikanten, werkers in de kerk, kerken, pioniersplekken, kloosters, onderwijs, bedrijfsleven.


Rol van mijn christen zijn:

Oog hebben voor het hier en nu. Oordeelsvrij luisteren en werkelijk interesse en respect hebben voor wie jij bent en waar je nu staat. Van daaruit op weg gaan met oog voor persoonlijke identiteit. Ik verbind mijn theologische ervaring met die van de coach en ga zo samen terug naar de crux om van daaruit bezield op weg te gaan met richting en lef.


Type coach:

Business, Organisatiecoach, Personal life, Teamcoach, Life coach


Thematiek:

Bewustzijn, Communicatie, Cultuuromslag, Identiteitsvragen, Kwaliteit van leven, Leiderschap (persoonlijk), Management, Persoonlijke ontwikkeling, Teambuilding, Timemanagement, Veranderingen, Werk, Zelfvertrouwen, Zingeving

Praktische gegevens