De drama driehoek

Een jonge vrouw heeft eindelijk de stap gewaagd. Na jaren van worstelen durft ze voor zichzelf te erkennen dat zij een probleem heeft en is zij bereid hulp te zoeken. Ze worstelde met haar eigenwaarde, met haar gezondheid, had de relatie met ouders en familie verbroken, ervoer constant stress op haar werk, stond altijd voor iedereen klaar om te helpen en zocht op een verkeerde manier bevestiging bij mannen.

In het coachtraject kwamen de confrontaties met zichzelf op de vele gebieden van haar leven aan de orde. Daarbij werd God ook betrokken. Soms was dat troostend, een andere keer juist confronterend. Hoewel er (eindelijk) emotionele belevingen waren van gebeurtenissen van vroeger, kwam de echte eye-opener pas na zo’n zeven ontmoetingen. Haar moeder had onverwacht op de stoep gestaan en zij was in paniek geraakt omdat zij niet wist hoe zij hier mee om moest gaan. Op dat moment werd in de coachsessie de dramadriehoek uitgelegd. De rollen die mensen spelen als zij elkaar en zichzelf gevangen houden. Het was verbazingwekkend om te zien wat er met de vrouw gebeurde. Er kwam een grote rust over haar en een glimlach van oor tot oor werd zichtbaar. Zij begreep in dat ene moment precies hoe de relatie tussen haar en haar moeder was en belangrijker: dat zij verantwoordelijk was voor haar eigen deel. Dit inzicht werkte bevrijdend in de weken en maanden daaropvolgend. Zij kon haar grenzen aangeven, herstelde de relatie met haar ouders en familie, zocht naar de zuiverheid in vriendschappen, kon genieten, kon God gaan vertrouwen en ging op zoek naar een gemeente. Inzicht bracht voor haar een enorme vrijheid.

Door Henk Minnen, coaching en counseling vanuit christelijke identiteit.