Ontdek onze gilden

Met de Gilden willen we christen coaches met elkaar in contact brengen op specifieke interessegebieden.

Ieder lid kan het een idee voor een Gilde lanceren en wanneer je nog tenminste drie andere leden weet mee te krijgen, ben je wat het bestuur betreft een Gilde en willen we je ruimte geven en faciliteren.

Het bestuur wil dus op de hoogte blijven en waar nodig helpen, maar nadrukkelijk niet coördineren, of leiden.
In de toekomst willen we Gildes betrekken bij de invulling van de netwerkbijeenkomsten e.d., maar dat is toekomstmuziek.

Momenteel zijn twee gilden (meer of minder) actief, anderen zijn nog in oprichting. Kijk rustig even rond of één van onze gilden iets voor jou is!

Actieve gilden

Gilde wandelcoaching

Ontdek hoe de natuur in coaching gebruikt kan worden

Gilde Leiderschap

Ontdek hoe jij als coach leiders kunt helpen groeien en ontwikkelen

Gilde in oprichting

Clownerie en Theater

Ontdek de waarde van humor en toneelspel in coaching