Maak kennis met onze vereniging

Het ontstaan

Het sterk groeiende aanbod van coaching van de laatste jaren blijkt in een eveneens groeiende behoefte te voorzien. Voor de coach-zoekers was het als gevolg hiervan haast ondoenlijk om inzicht te krijgen in het aanbod van coaches, de gebruikte methodieken en het gehanteerde mensbeeld.

Doelstelling

De Vereniging van Christen Coaches biedt een inspirerende ontmoetingsplek voor coaches die hun christenzijn vorm en inhoud willen geven in hun coachpraktijk.
De vereniging stimuleert en faciliteert de onderlinge ontmoeting, de bezinning op het verband tussen christenzijn en coaching en maakt haar leden duidelijk zichtbaar en vindbaar in de markt.

Doelgroep

Leden van de VCC zijn coaches die hun vak als professional beoefenen zowel als professionals voor wie coaching een belangrijke neventaak is.

Diensten

Leden zijn uitstekend vindbaar via de VCC website
Vijf inspirerende leer-netwerkbijeenkomsten per jaar, elke bijeenkomst heeft een eigen thema met een stevige inleider en veel ruimte voor en uitwisseling van inzichten en ervaring. De bijeenkomsten worden afgesloten met een netwerkmaaltijd en zijn gratis voor leden.
Acht keer per jaar verzorgen we een digitale nieuwsbrief met verenigingsnieuws, aankondigingen van activiteiten en nieuws van leden
Faciliteren intervisiegroepen van christen-coaches
Een groeiend pakket kortingsafspraken voor leden
Gesprekspartner namens de leden met andere coachorganisaties, opleidingen en marktpartijen

Ambities

Verdere toerusting ten aanzien van het christen zijn binnen je coaching praktijk
Artikelbank op de website met informatie ten aanzien van ontwikkelingen in het vakgebied, bronnen voor toerusting, talent- en methodiekontwikkeling.
Talentontwikkeling: workshops en trainingen om persoonlijk professioneel handelen te kunnen verbeteren. Denk aan ondernemerschap, bedrijfsadministratie, marketing, tekstschrijven en methodisch professioneel handelen
Specifieke ondersteuning voor beginnende coaches
Waar mogelijk bemiddeling tussen opdrachtgevers en coaches

Wat zijn we niet

De vereniging is dus nadrukkelijk geen keurende of certificerende instelling. De vereniging heeft geen mening over de manier waarop individuele leden invulling geven aan hun 'christen zijn' in hun coaching maar wil het slechts het gesprek en de gedachtenvorming daaromtrent stimuleren.

"De VCC: een boeiende club mensen met hart voor het coach vak en altijd op zoek naar verdieping als christen en coach!"
www.merchab.nl
Carolien Pape

Carolien Pape van de Vereniging van Christen Coaches