Kom ook naar onze volgende bijeenkomst!

Donderdag 26 september 2019;
Mystiek en coaching vanuit christelijk perspectief.

Wat is christelijke mystiek en wat betekent dit in je werk als christencoach?

Alle godsdiensten kennen een mystieke stroming. Mystici zoeken naar eenheid met God.
Zij maken zich ontvankelijk, leeg van zichzelf, en maken zo ruimte voor God om door hen heen te werken in deze werkelijkheid.

Ook het christendom kent zijn mystici. Mensen van nu, van de voorbije eeuwen, overgeleverde geschriften van kloosterlingen uit de diepreligieuze middeleeuwen, de woestijnvaders en -moeders uit de 3e en 4e eeuw, Paulus, de evangelist Johannes – allen herkennen in de weg die Jezus ging iets van hun eigen weg met God. En allen laten zich uitdagen om die weg verder te gaan en steeds meer te worden wie ze ten diepste al zijn. Totdat ze met Paulus kunnen zeggen: ‘Niet ik, maar Christus leeft in mij.’ (Gal. 2:20)

Welke invloed heeft het lezen van christelijke mystici op je geloofsleven en op het verstaan van de bijbelverhalen? Welke invloed heeft het op je dagelijks leven en op je werk met mensen in crisis, mensen die lijden?

Op het jubileum van VCC sprak Marga Haas. Zij is thuis in de christelijke mystiek. Haar leven is erdoor veranderd op vele vlakken. In haar eigen woorden:

‘De mystiek heeft me de weg naar binnen gewezen. Me dichter gebracht bij de kern van mijn bestaan – nee, van hét bestaan.
De weg naar binnen – het mag wat navelstaarderig klinken; het effect ervan in mijn leven is een veel grotere en diepere liefde voor de mensen om me heen. Onder andere in mijn werk in een hospice merk ik hoeveel verschil het maakt.

Wie met mensen in crisissituaties werkt kan nooit genoeg liefde hebben, denk ik. En de liefde kan niet diep genoeg zijn!
Het vraagt wel wat van je, namelijk om jezelf opzij te zetten. Af te zien van je eigen gelijk, de situatie te bezien in een breder perspectief.

Het vraagt ook van je te reflecteren op wat lijden voor jou persoonlijk betekent en welke invloed dat heeft op hoe je staat tegenover het lijden van de mens naast je.
Wat is dat eigenlijk, een ander ‘helpen’? Hoe ondersteun je het proces van die ander in plaats van het in de weg te zitten?

De mystiek behandelt deze vragen niet letterlijk, maar werkt als een spiegel om mijzelf beter, scherper waar te nemen. Wat zijn mijn diepste motieven? Door welke angsten en verlangens word ik geleid? En hoe verhouden die zich tot dat wat ik versta van de roepstem van God?

Ik weet niet of we 26 september aan al deze vragen en thema’s toekomen, maar op de achtergrond spelen ze allemaal mee.’

Het programma is als volgt:
vanaf 13:30 Inloop
14:00 Welkom en opening
14:15 Marga Haas; Mystiek en coaching vanuit christelijk perspectief
ca. 17:45 Ontmoeting bij de afsluitende maaltijd (als je je daarvoor bij inschrijving hebt aangemeld)

Waar is het?
De Schakel, vergader- & congrescentrum,
Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk
www.deschakelnijkerk.nl