Handreiking dienstverleners WMO

De WMO doet een beroep op de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de burger. Daar hoort ook een goede kwaliteit dienstverlening bij. Wat moet een professional kunnen en doen om goed uitvoering te geven aan de doelstelling van de WMO? In deze handreiking wordt via vijf kwaliteitskenmerken antwoord gegeven op deze vraag. Download hier het hele document.