Laat je niet Gijzelen – George Kohlrieser

Laat je niet gijzelen - George Kohlrieser

Gelezen door: Ton Veldhuizen

Gelezen in: 2018 en 2021

Korte inhoud:

In 2018 gelezen in het kader van een 3-daagse training van Jakob van Wielink en ben het nu voor de tweede keer aan het lezen.
Het gaat over leiderschap, verbinding, dialoog en werkelijk verandering.

De schrijver is hoogleraar leiderschap en organisatiegedrag aan IMD Business School in Zwitserland en voormalig succesvol gijzelingsonderhandelaar.

Termen als Secure Base, 'de vis op tafel' en Mind's Eye vormen de kern van dit boek.

Het boek is vlot geschreven en bevat veel ervaringsverhalen die het geheel verduidelijken c.q. een stuk herkenning geven.

Ieder hoofdstuk heeft een samenvatting en een pagina met belangrijkste punten om te onthouden.

De inhoudsopgave:

  1. Ben je gegijzeld zonder dat je het weet?
  2. Persoonlijke kracht en vrijheid ontwikkelen met de mind's eye
  3. Het potentieel van de verbindingscirkel
  4. De kracht van secure bases
  5. De kunst van conflictmanagement
  6. De effectieve dialoog
  7. De kracht van onderhandelen
  8. Je emoties beheersen
  9. Leven met een ongegijzelde gemoedstoestand

Enkele citaten/parafrases uit de diverse hoofdstukken:
Wie heeft zich nooit gegijzeld gevoeld in een situatie? Dat gevoel dat je geen kant meer op kunt en bent overgeleverd aan wat je op dat moment overkomt. Of onrecht dat je wordt aangedaan? Afsnijden in het verkeer, kritiek van je baas, schuldgevoel omdat je alweer van huis moet etc.

Mensen laten zich gijzelen door allerlei uiterlijke omstandigheden die buiten hun  controle liggen. Machteloosheid is vergif, dialoog is het tegengif.

De mind's eye bepaalt onze positieve of negatieve focus op mogelijkheden en grenzen.

De verbindingscirkel kent 4 stadia: Hechting, Verbinding, Scheiding en Rouw, gebaseerd op de hechtingstheorie zoals ontwikkeld door John Bowlby.

Secure bases zijn die mensen, doelen of dingen waarmee we ons op een bijzondere manier verbinden. Ze zijn bijzonder in zoverre dat ze ons bescherming, kracht en energie geven. Ze zijn mede de basis voor de ontwikkeling van een sterk gevoel van eigenwaarde.

Bij conflictmanagement gaat het erom 'de vis op tafel te leggen'; het wordt eerst een gigantische knoeiboel voordat je een heerlijk gerecht hebt. Als een probleem niet wordt besproken, gaat het etteren en kan het leiden toe een veel groter en ernstiger probleem.

De kracht van de dialoog schuilt erin een diepere uitwisseling te bereiken, zelfs wanneer partijen het heel erg oneens zijn.

Effectief onderhandelen gaat over het zoeken naar een uitkomst met wederzijdse voordelen door te begrijpen wat onze wensen, onze behoeften en belangen zijn en door ook die van de ander te kennen.

Onderzoek laat zien dat beslissingen in hoge mate worden ingegeven door emoties. Daarom is het van vitaal belang, dat we begrijpen hoe onze eigen emoties impact hebben op de beslissingen die we nemen.

Continu, levenslang leren is een krachtige strategie om je geest en je leven te verruimen. Zoek altijd uitdagingen, doe iets dat je uit je comfortzone haalt en leer iets nieuws, zodat je constant groeit en je ontwikkelt.

Rol van geloof:

Het christelijk geloof komt niet aan de orde c.q. er wordt geen link mee gelegd.