Ook lid worden van de VCC?

Fijn dat je geïnteresseerd bent in de VCC! Hieronder leggen we de verschillende zaken rondom het lidmaatschap voor je uit.

Als je lid wordt

Op het moment dat je je aansluit bij de vereniging van Christen Coaches geef je daarmee aan dat je een serieus deel van je tijd besteed of wilt gaan besteden aan het coachen van mensen Je beoefent het coach vak op een professionele manier en hebt zelf ook een positief christelijke levensovertuiging. Je ontmoet graag collega's uit de verschillende denominaties en bent benieuwd hoe dat christen zijn bij hen gestalte krijgt in hun coachpraktijk.
Daarnaast ben je bereid om (op termijn) actief je talenten in te zetten en een bijdrage te leveren aan het groeien en bloeien van de vereniging.

Het lidmaatschap

Je lidmaatschap gaat onmiddellijk in op het moment dat je je aanmeldt. Je kunt je lidmaatschap beëindigen per einde van een halfjaarlijkse contributieperiode. Dat wil in de praktijk zeggen per 30 juni of 31 december. Zonder afmelding wordt je lidmaatschap steeds stilzwijgend verlengd.

Registratie

Als je lid wordt wil de vereniging krijg je een eigen profielpagina op de website. Hierop kun je zelf je foto plaatsen, een korte beschrijving van de kenmerken van jouw coaching en een link naar je website. Deze gegevens worden gebruikt voor het vullen van de 'zoek een coach' functie op de website. Met je unieke inlogcode kun je zelf altijd je eigen gegevens up to date houden.

De contributie

De ledenvergadering heeft de contributie vastgesteld op 160 euro. De vereniging kent geen btw. De contributie wordt gefactureerd in twee termijnen, een in april en een in oktober. De facturen ontvang je per email. Afhankelijk van het moment van aanmelden zal de eerste factuur een deel van een half jaar beslaan.

Automatische incasso

Je doet de penningmeester er een groot plezier mee als je hem de contributie laat innen via automatische incasso. Bij je online registratie als lid geef je hem daar toestemming voor. Heb je zwaarwegende bezwaren tegen deze manier van incasseren maar wil je wel graag lid worden neem dan even contact op via financien@christencoaches.nl

"Ik zie altijd uit naar de bijeenkomsten van de VCC, ze bemoedigen mij en bouwen mij op. De ontmoetingen en trainingen zijn een toppunt voor doorontwikkeling en contacten."
www.curios.coach
Klaas Boer

Klaas Boer, lid van de Vereniging van Christen Coaches