Ontmoet ons bestuur en administratie

Maak kennis met onze enthousiaste bestuursleden. Lees hoe ze zichzelf karakteriseren, wat de Vereniging van Christen Coaches (VCC) voor hen betekent, wat hun motto is en hoe het geloof in hun leven vorm krijgt.

Simon Compagnie

Voorzitter en interim penningmeester

Simon-Compagnie-ineenflits-3-10-18-1a.jpg

Compas Coaching en Training
www.simoncompagnie.nl
06 81 05 16 89

Karakterisering

Nieuwsgierig, luisterend, verbindend, enthousiast, betrokken.

Betekenis geloof

Opgegroeid in een christelijk gezin is geloven voor mij pas later een persoonlijke band met mijn Heer geworden. Het geloof is voor mij de zekerheid dat ik geliefd ben en die liefde ook mag uitdragen naar de ander. Het is een vaste grond in kwetsbare tijden en een enorme bron van inspiratie, dankbaarheid en (geloofs)perspectief.
Wat er ook gebeurt: God is erbij! En die gevoelde liefde draag ik graag uit in mijn praktijk als coach. Weet dat je in Christus geliefd bent, ook al voel je dat als mens lang niet altijd!

Mijn motto

Werk maken van je leven!

Betekenis VCC

De VCC is voor mij ontmoeting, herkenning, inspiratie en reflectie. Het lukt niet altijd erbij te zijn, maar als ik er ben dan voelt het bijzonder vertrouwd. De aandacht voor wezenlijke onderwerpen, belicht vanuit een gelovig hart, geven mij inspiratie om in mijn eigen praktijk op een goede manier mijn coachees te begeleiden. En het helpt mij ook groeien in mijn eigen professionaliteit. Door te delen en te vermenigvuldigen.
In een divers gezelschap als de VCC is er per definitie verbinding. Ik voel me er thuis!

Rita Hunink-Sterken

Secretaris

Rita Hunink

Sterken sterkt
www.sterken.info
06 2817 6598

Karakterisering

Humor, direct, aanpakkend, nuchter, bewogen.

Betekenis geloof

De vraag of God er (voor mij) is, is nooit een vraag voor mij geweest. Ik ben van jongs af aan gezegend met een groot geloof. Vanuit die basis lééf ik.

Mijn motto

De bijbel is zó praktisch voor het dagelijks leven. Neem alleen al de spreuk: ‘Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens'. Spreuken 27:19

Betekenis VCC

Ik ben bewust lid geworden van de VCC om naast een andere beroepsvereniging (NOBCO) ook het christenzijn aspect en coaching verder te ontwikkelen. Door de VCC ontmoet ik christencollega’s en het mooie is dat er o.a. sprekers worden uitgenodigd die mij op dat vlak inspireren en scherp houden.  Een bestuur is niet de vereniging. Dat zijn wij SAMEN. En ik zie uit naar deze samenwerking.

Gerjan Kroese

Algemeen bestuurslid

Kroese

Kroese Coaching
www.kroesecoaching.com
06 16 02 65 96

Karakterisering

Omzien naar en ondersteunen van mensen ligt me na aan het hart. Mijn kracht ligt in het inleven in mensen en in het bieden van oprechte aandacht. Ik kan goed luisteren, analyseren, spiegelen en zorgvuldig afstemmen op de ander. Met deze talenten wil ik als coach, graag een bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van de mensen met wie ik mag werken. Anderen omschrijven mij als: Authentiek, ontspannen, ontwapenend, betrokken en vakkundig.

Betekenis geloof

De wetenschap dat ik door het geloof in Jezus Christus een geliefd kind van God mag zijn is de basis onder mijn leven. Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik dat geloof al vanuit ons ouderlijk gezin heb meegekregen. Dat gun ik de ander ook.

Juist daarom heb ik lang gewerkt in het christelijk onderwijs. En ook in mijn coachpraktijk is het geloof onlosmakelijk verbonden met wie ik voor de ander mag zijn.

Mijn motto

Het is een voorrecht om een tijd samen op te trekken met iemand en op die manier een klein stukje te mogen bijdragen aan de ontwikkeling van die persoon. Ik ervaar het als een voorrecht om op deze manier dienstbaar te kunnen zijn.

Betekenis VCC

Binnen de VCC proef ik herkenning in het beleven en in de praktijk brengen van ons geloof. Prachtig om vanuit dat geloof met vakgenoten elkaar toe te rusten en te bemoedigen. Graag wil ik daar mijn steentje aan bijdragen door taken op te pakken binnen het bestuur.

 

Bas Gravendeel

Algemeen bestuurslid

GravendeelB

Beta Coaching
www.betacoaching.nl
06 43 00 57 86

Karakterisering

Nieuwsgierig, luisterend, ruimte makend, analytisch, technisch.

Betekenis geloof

Op mijn 15e ben ik tot geloof gekomen. Dat heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Geloof is de basis van al mijn handelen: van coach tot engineer en van uitvoerder tot uitvinder. Iedereen is Gods beelddrager. Zo moet iedereen benaderd worden: als een uniek mens die ook tot zijn/haar recht mag komen, zoals hij/zij door de Maker bedoeld is.

Mijn motto

Inspiratie voor bèta’s die verder willen dan techniek.
Inspiratie voor iedereen die gestructureerd verder wil.

Betekenis VCC

Op de bijeenkomsten leer ik, ervaar ik, doe ik inspiratie op. Soms in een heel andere richting dan het thema. VCC bijeenkomsten betekenen voor mij ook ontmoeten en ont-moeten. In een ruime setting de anderen zien.
De verscheidenheid aan talenten vind ik mooi om te zien en te ervaren.

Ton Veldhuizen

Administratie

Ton Veldhuizen, lid van de Vereniging van Christencoaches

ilomarjo coaching en advies – Barneveld
www.ilomarjo.nl
06 22 95 52 27

Karakterisering

Oprecht nieuwsgierig, empathisch, analytisch, confronterend, respectvol.

Betekenis geloof

Geloof is de basis onder mijn leven waarin ik Jezus met vallen en opstaan wil volgen.

Mijn motto

Coaching is een ontmoeting die leidt tot beweging en groei.

Betekenis VCC

De bijeenkomsten en de ontmoetingen inspireren me. De website helpt me. 
Ik zet me in als penningmeester omdat ik vind dat lidmaatschap nooit vrijblijvend is, vereniging ben je samen.

Coaching helpt je op weg in de ontwikkeling van mens en organisatie, dit leidt tot blijvende groei. De vraag naar de juiste koers staat centraal, die kun je samen ontdekken.