Wil jij gecoacht worden?

Als je overweegt om met een coach in zee te gaan, kan het je helpen om vooraf te weten hoe coaching in zijn werk gaat. Zo kun je je voorbereiden en je kunt je een beeld vormen over wat je mag verwachten…en wat niet!
Coaching is een vrij te gebruiken term. Met andere woorden: iedereen mag zich coach noemen en iedere coach mag er zijn eigen invulling aan geven. De meeste coaches zijn het over een aantal zaken wel eens. Hieronder doen we een poging om ze kort in kaart te brengen.

Doel van coaching

Het gaat bij coaching om jouw ontwikkeling. Heel persoonlijk dus. Jij, als coachee, staat centraal. De coaching moet dus bij jou passen: bij jouw persoonlijke vragen, problemen en wensen. Ontwikkeling is een doel, dat jij bereikt. Jij gaat aan de slag. De coach helpt “alleen maar”. Tijdelijk, maar wel met een duurzaam effect.

Samenwerking tussen coachee en coach

Als coachee bepaal je aanvankelijk zelf welke onderwerpen worden besproken. De coach denkt wel mee, doet voorstellen, voelt mee, vraagt door en dergelijke. Zo kom je samen uit bij relevante vragen en doelen. Een goede coach zorgt ervoor dat je op nieuwe ideeën komt, dat je nieuwe moed vat en tot concrete stappen over kunt gaan. Als coachee werk je mee door openhartig en eerlijk te vertellen over wat er in je omgaat en ook door serieus aan de slag te gaan met het zetten van concrete stappen. Het begint vaak met kleine stappen. Experimenten, die later kunnen uitgroeien tot een volledig nieuwe gedragsstijl, een volledig nieuwe werkkring, of een radicale wending in je relatie.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Om te ontwikkelen is het soms goed en nodig om over heel persoonlijke onderwerpen te spreken. Dingen die je moeilijk vindt, waarvoor je bang bent of waarvoor je je schaamt. Als dat soort dingen aan de orde komen, moet je erop kunnen vertrouwen dat je coach ze vertrouwelijk behandelt en dus geheim houdt. Als een coach hier niet zelf over begint is het je goed recht om dit zelf aan de orde te stellen, nog voordat je start met coaching.

Professionaliteit van de coach

Een professioneel coach is voortdurend bezig met de ontwikkeling van zijn of haar eigen professionaliteit. Daarvoor kan hij of zij trainingen volgen, aan intervisiegroepen deelnemen en gebruik maken van supervisie. Coaches kunnen zich ook aansluiten bij diverse beroepsverenigingen. Hier ontmoeten ze vakgenoten en leren ze bij over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Sommige beroepsvereningen kennen registraties toe aan coaches die kunnen aantonen, dat ze zich inzetten voor de ontwikkeling van hun professionaliteit.

Zakelijke afspraken

Vaak zit er ook een zakelijke kant aan coaching. Je betaalt per gesprek of per traject een bedrag. Coaches regelen dit op geheel eigen wijze en zijn hier ook vrij in. Sommige coaches zijn direct of indirect verbonden aan verzekeraars of andere instanties. Dit kan jou als coachee soms een besparing in kosten opleveren. Maar dit zul je altijd eerst moeten overleggen, want dit kan bij elke individuele coach weer anders liggen.
De meeste coaches hanteren een lager tarief of geen tarief voor een intakegesprek.

Ethische gedragscode en klachten

Om je als coachee te beschermen tegen ongezond of onethisch gedrag van coaches zijn er gedragscodes ontwikkeld. Ook bestaat soms de mogelijkheid om een klacht in te dienen die door een onafhankelijke commisse kan worden beoordeeld en afgehandeld. Een voorbeeld van een gedragscode en klachtenafhandeling vind je bij Nobco (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches). Hierop kun je je beroepen als jouw coach bij Nobco is geregistreerd.