De belangrijke datums van de vereniging in 2021

Hieronder vindt u de geplande bijeenkomsten. Gedurende het jaar organiseren wij 5 bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en samen te leren.
Daarbij komt ook altijd een onderwerp aan de orde dat relatie heeft met het coachen in brede zin. Het kan gaan over een methode of hulpmiddel, maar ook de geestelijke kant en de materiële kant van het coachen / de coachpraktijk kan aan de orde komen.
Deze bijeenkomsten worden afgesloten met een maaltijd waar ruimte is voor ontmoeting en uitwisselen van ervaringen.

Data bijeenkomsten 2021

Vrijdag 22 januari - Ontmoeting, leren en bijblijven in je coachvak

Donderdag 18 maart (inclusief korte ledenvergadering) - Mariëlle van der Schaaf, Jane Talentenmethodiek

Vrijdag 28 mei - Pastoraat en coaching: de verschillen en overeenkomsten belicht en besproken - Johan van Vugt

Donderdag 16 september - verslaving, herkennen en handelen aan de hand van het ABC model. - Gerrit Duerink

Vrijdag 12 november (inclusief korte ledenvergadering)

Tijden en de maaltijd.
Het programma van onze bijeenkomsten start om 14:00 (inloop vanaf 13:30), de maaltijd is ná de bijeenkomst (ca. 17:45).

Locatie.
Onze reguliere bijeenkomsten vinden plaats in Vergader- en Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.
Is fysiek bijeenkomen niet mogelijk, dan organiseren we indien mogelijk een online bijeenkomst.