De belangrijke datums van de vereniging in 2024

Gedurende het jaar organiseren wij 5 bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en samen te leren.

Daarbij komt altijd een onderwerp aan de orde dat relatie heeft met het coachen in brede zin. Het kan gaan over een methode of hulpmiddel, maar ook de geestelijke en materiële kant van het coachen en de coachpraktijk kan aan de orde komen.

Deze bijeenkomsten worden afgesloten met een maaltijd waar ruimte is voor ontmoeting en uitwisselen van ervaringen.

Data bijeenkomsten 2024

Donderdag 25 januari- Nieuwjaarsbijeenkomst

Vrijdag 22 maart (inclusief korte ledenvergadering)

Donderdag 23 mei 2024

Zaterdag 12 oktober 2023 jubileumdag

Donderdag 28 november (inclusief korte ledenvergadering)

Tijden en de maaltijd.
Het programma van onze bijeenkomsten start om 14:00 (inloop vanaf 13:30), de maaltijd is ná de bijeenkomst (ca. 17:15).

Locatie.
Onze reguliere bijeenkomsten vinden plaats in Vergader- en Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.