De belangrijke datums van de vereniging in 2020

Hieronder vindt u de geplande bijeenkomsten. Gedurende het jaar organiseren wij 5 bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en samen te leren.
Daarbij komt ook altijd een onderwerp aan de orde dat relatie heeft met het coachen in brede zin. Het kan gaan over een methode of hulpmiddel, maar ook de geestelijke kant en de materiële kant van het coachen / de coachpraktijk kan aan de orde komen.
Deze bijeenkomsten worden afgesloten met een maaltijd waar ruimte is voor ontmoeting en uitwisselen van ervaringen.

Donderdag 14 mei: Wim Kater - Geloven in de (coach)business (on-line webinar)

Wim zou spreken op onze bijeenkomst van 20 maart. Die kon zoals bekend helaas niet doorgaan.
Wij zijn heel erg blij dat Wim zijn spreekbeurt wil omzetten naar een webinar.

WimKater

Vrijdag 25 september: Spreker en onderwerp nog te plannen

Donderdag 26 november: Spreker en onderwerp nog te plannen

Deze bijeenkomst zal er ook een korte ledenvergadering worden gehouden voorafgaand aan het programma.

Tijden en de maaltijd. [zolang fysieke bijeenkomsten niet kunnen is er uiteraard ook geen maaltijd]
Het programma van onze bijeenkomsten start om 14:00 (inloop vanaf 13:30), de maaltijd is ná de bijeenkomst (ca. 17:45).

Locatie.

Onze reguliere bijeenkomsten vinden plaats in Vergader- en Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.