De belangrijke datums van de vereniging in 2023

Hieronder vindt u de geplande bijeenkomsten. Gedurende het jaar organiseren wij 5 bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en samen te leren.
Daarbij komt ook altijd een onderwerp aan de orde dat relatie heeft met het coachen in brede zin. Het kan gaan over een methode of hulpmiddel, maar ook de geestelijke kant en de materiële kant van het coachen / de coachpraktijk kan aan de orde komen.
Deze bijeenkomsten worden afgesloten met een maaltijd waar ruimte is voor ontmoeting en uitwisselen van ervaringen.

Data bijeenkomsten 2023

Donderdag 26 januari- Nieuwjaarsbijeenkomst olv Simon Compagnie

Vrijdag 24 maart (inclusief korte ledenvergadering) TA workshop olv Ben Visser

Donderdag 25 mei ik+jij= wij, workshop olv Corrie van Zwol

Vrijdag 15 september Workshop ‘Systemisch Werken, Leven en Geloven’ olv John Sas

Donderdag 16 november (inclusief korte ledenvergadering)

Tijden en de maaltijd.
Het programma van onze bijeenkomsten start om 14:00 (inloop vanaf 13:30), de maaltijd is ná de bijeenkomst (ca. 17:45).

Locatie.
Onze reguliere bijeenkomsten vinden plaats in Vergader- en Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.
Is fysiek bijeenkomen niet mogelijk, dan organiseren we indien mogelijk een online bijeenkomst.
(We kiezen niet voor hybride (zowel live als on-line) bijeenkomsten, omdat ons dat niet goed is bevallen.)