De belangrijke datums van de vereniging in 2020

Hieronder vindt u de geplande bijeenkomsten. Gedurende het jaar organiseren wij 5 bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en samen te leren.
Daarbij komt ook altijd een onderwerp aan de orde dat relatie heeft met het coachen in brede zin. Het kan gaan over een methode of hulpmiddel, maar ook de geestelijke kant en de materiële kant van het coachen / de coachpraktijk kan aan de orde komen.
Deze bijeenkomsten worden afgesloten met een maaltijd waar ruimte is voor ontmoeting en uitwisselen van ervaringen.

Vrijdag 25 september: Henk Jan Kamsteeg; Van dienend leiderschap naar persoonlijke vrijheid

Donderdag 26 november: Peter Gerrickens; Werken met kaartspellen

´In deze workshop ervaar je zelf wanneer en hoe je kaartspellen het beste kunt inzetten tijdens een coachingstraject´.

Deze bijeenkomst zal er ook een korte ledenvergadering worden gehouden voorafgaand aan het programma.

Data bijeenkomsten 2021 (inhoud volgt later)

Vrijdag 22 januari

Donderdag 18 maart (inclusief korte ledenvergadering)

Vrijdag 28 mei

Donderdag 16 september

Vrijdag 12 november (inclusief korte ledenvergadering)

Tijden en de maaltijd.
Het programma van onze bijeenkomsten start om 14:00 (inloop vanaf 13:30), de maaltijd is ná de bijeenkomst (ca. 17:45).

Locatie.
Onze reguliere bijeenkomsten vinden plaats in Vergader- en Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.