Zelfontplooiing vanuit christelijk perspectief

Nadat Mieke haar enquete aan onze leden voorlegde en ook een aantal christen coaches heeft geïnterviewd is ze nu klaar met haar afstudeerwerk!! Ze heeft een indrukwekkende scriptie geschreven: "Zelfontplooiing vanuit christelijk perspectief"

De samenvatting uit deze scriptie luidt als volgt:
Het is duidelijk geworden dat het fenomeen 'zelfontplooiing' in onze samenleving op allerlei terreinen voorkomt. Waarin het duidelijk zichtbaar is, is in je werk. Je ontplooit je zelfs vooral door je werk. Je persoonlijk ontwikkelen binnen je beroep is de trend. Werken blijkt zelfs gelijk te staan aan persoonlijk ontwikkelen, beroep en identiteit zijn gekoppeld. Werken zorgt voor zelfvertrouwen, en werkloosheid daarmee voor het tegendeel.

In deze scriptie hebben we gezien dat het vak supervisie naadloos aansluit bij deze trend. De basisgedachte van zelfontplooiing in de maatschappij is dat de mens op zoek kan gaan naar verbetering van het zelf, waarbij je jezelf volledig onder controle hebt.

Na bestudering van de Bijbel en een aantal Systematisch theologen, waarbij ik op zoek ben gegaan naar de plaats van het 'ik' in verhouding tot God. Hieruit heb ik een aantal theologische modellen gedestilleerd. Daarin heb ik mijn persoonlijke keuze gemaakt: model B. Dit model kan en wil ik zowel voor christenen als voor niet-christenen in de praktijk van supervisie hanteren.

Daarna heb ik zelfontplooiing in de samenleving, vanuit het christelijk geloof en supervisie samengebracht. Ik heb overeenkomsten en verschillen beschreven, en mijn christelijke visie op bestaande begeleidingsvormen weergegeven. Vervolgens heb ik ervoor gekozen om het veld van christencoaches nader te gaan verkennen om meer praktijkkennis op te doen. Ik heb een online enquête en diepte-interviews gehouden, waarin ik de opgedane theoretische kennis heb kunnen voorleggen en bespreken en mijn eigen mensvisie verder heb kunnen vormen. Dit heeft een verdiepingsslag gegeven.

Interesse om meer te lezen? Download hier haar hele scriptie.